"> О часопису | Завод за проучавање културног развитка

О часопису

Култура је часопис за теорију и социологију културе и културну политику. Његова је намера да омогући и подстиче интегрално тумачење савременог културног феномена схватајући га пре свега као вредносну категорију, у којој се поред до сада усвојених значења и праваца културног, посебно уметничког стваралаштва, истичу не само морална свест и хуманистички проблеми него и идеолошке и политичке претпоставке нашег времена (Триво Инђић). Часопис је покренут 1968. године заслугом Стевана Мајсторовића. У часопису су, између осталих, објављивали Јован Аранђеловић, филозоф, Слободан Бакић, социолог, Богдан Богдановић, архитекта, Алекса Буха, филозоф, Милан Чолић, књижевни преводилац, Јеша Денегри, историчар уметности, Добрица Ћосић, књижевник, Драгутин Гостушки, музиколог и композитор, Милош Илић, социолог, Радомир Ивановић, књижевни историчар, Радослав Јосимовић, филолог, Милан Кангрга, филозоф и многи други. (Из слова М. Немaњића поводом 35. годишњице Завода)

Часопис је био и остао отворен према свим стваралачким идејама присутним код нас и у свету, о чему сведоче прилози аутора из свих културних центара претходне Југославије, као и велики број преведених и посебно за часопис написаних текстова из осталих делова света.Часопис излази тромесечно, а штампање омогућава Министарство културе Републике Србије. У 100. броју је изашао специјални додатак посвећен претходним бројевима, који обухвата прегледе свих редакција часописа, библиографије, тематских бројева и блокова и специјалних тематских бројева на енглеском језику.

Уз двоброј 120/121 је одштампана Библиографија прилога објављених у часопису Култура од броја 1 до 121.

РЕДАКЦИЈА ЧАСОПИСА

  1. проф. др Владислава Гордић Петковић (главни уредник)
  2. Марина Лукић Цветић (одговорни уредник)
  3. проф. др Дејана Прњат
  4. мр Драгана Мартиновић
  5. др Љубодраг Ристић
  6. проф. др Александар Кадијевић
  7. проф. др Милета Продановић
  8. мр Слободан Мрђа
  9. Пеђа Пивљанин (извршни уредник)

Секретар часописа:
Пеђа Пивљанин

kultura@zaprokul.org.rs
tel. 011/2187 637

 

ПРЕТХОДНЕ РЕДАКЦИЈЕ ЧАСОПИСА (PREVIOUS EDITORIAL BOARDS)

* Бројеви (issues) 1-12: Слободан Цанић, Драгутин Гостушки, Триво Инђић, Вујадин Јокић, Стеван Мајсторовић (одговорни уредник – editor in chief), Даница Мојсин, Мирјана Николић, Небојша Попов, Богдан Тирнанић, Милан Војновић и Тихомир Вучковић.
* 13/14-18: Слободан Цанић, Триво Инђић, Вујадин Јокић, Света Лукић, Стеван Мајсторовић (одговорни уредник – editor in chief), Милош Немањић, Мирјана Николић, Миодраг Петровић, Небој ша Попов, Милан Војновић и Тихомир Вучковић.
* 19–32: Ранко Бугарски, Радослав Ђокић, Света Лукић, Слободан Машић, Ранко Мунитић, Милош Немањић (одговорни уредник – editor in chief), Мирјана Николић и Ружица Росандић.
* 33/34-36/37: Ранко Бугарски, Радослав Ђокић, Миливоје Иванишевић, Света Лукић, Ранко Мунитић, Милош Немањић (одговорни уредник – editor in chief), Мирјана Николић, Гроздана Олујић, Ружица Росандић и Јасенка Томашевић.
* 38: Ранко Бугарски, Радослав Ђокић (одговорни уредник – editor in chief), Миливоје Иванишевић, Света Лукић, Ранко Мунитић, Милош Немањић, Мирјана Николић, Гроздана Олујић, Ружица Росандић и Јасенка Томашевић.
* 39 и 40: Ранко Бугарски, Радослав Ђокић (одговорни уредник – editor in chief), Миливоје Иванишевић, Ранко Мунитић, Милош Немањић, Мирјана Николић, Гроздана Олујић, Ружица Росандић и Јасенка Томашевић.
* 41-47: Ранко Бугарски, Иван Чоловић, Радослав Ђокић (одговорни уредник – editor in chief), Миливој Иванишевић, Ранко Мунитић, Милош Немањић, Мирјана Николић, Гроздана Олујић, Жарана Папић, Раша Попов, Ружица Росандић, Никола Вишњић.
* 48/49–64: Ранко Бугарски, Иван Чоловић, Радослав Ђокић (одговорни уредник – editor in chief), Миливој Иванишевић, Мирјана Николић, Гроздана Олујић, Жарана Папић, Раша Попов, Ружица Росандић, Никола Вишњић.
* 65/66/67–70: Иван Чоловић, Милена Драгићевић – Шешић, Радослав Ђокић (одговорни уредник – editor in chief), Миливој Иванишевић, Соња Лихт, Мирјана Николић, Жарана Папић, Бранимир Стојковић, Дарко Танасковић, Никола Вишњић, Сретен Вујовић.
* 71-75: Иван Чоловић, Милена Драгићевић-Шешић, Радослав Ђокић (Одговорни уредник/editor in chief), Миливоје Иванишевић, Соња Лихт, Мирјана Николић, Жарана Папић, Бранимир Стојковић, Дарко Танасковић, Никола Вишњић, Сретен Вујовић.
* 76–77: Милена Драгићевић-Шешић, Радослав Ђокић, Миливоје Иванишевић, Соња Лихт, Мирјана Николић, Жарана Папић, Бранимир Стојковић (Одговорни уредник /editor in chief), Дарко Танасковић, Сретен Вујовић.
* 78–95: Милена Драгићевић-Шешић, Радослав Ђокић, Јелена Ђорђевић, Миливоје Иванишевић, Бојан Јовановић, Соња Лихт, Ратка Марић, Мирјана Николић, Жарана Папић, Бранимир Стојковић (Одговорни уредник/editor in chief), Дарко Танасковић, Сретен Вујовић.
* 96–97: Невена Даковић, Милена Драгићевић-Шешић, Јелена Ђорђевић, Бојан Јовановић, Душан Ч. Јовановић (Одговорни уредник/editor in chief), Бојан Јовић, Иван Куцина, Ратка Марић, Бранимир Стојковић.
* 98–100: Невена Даковић, Милена Драгићевић-Шешић, Јелена Ђорђевић, Бојан Јовановић, Душан Ч. Јовановић (Одговорни уредник/editor in chief), Иван Куцина, Ратка Марић, Бранимир Стојковић, Дивна Вуксановић.
* 100-116: Јелена Ђорђевић, Зорица Томић, Бошко Милин, Вања Шибалић, Предраг Шарчевић, Ивана Спасић, Мишко Шуваковић, Милан Вукомановић, Ивана Ђокић, Татјана Бокан
* 116-121: Jелена Ђорђевић, Зорица Томић, Бошко Милин, Вања Шибалић, Предраг Шарчевић, Ивана Спасић, Мишко Шуваковић, Милан Вукомановић, Ивана Ђокић, Татјана Бокан, Александар Прњат и Пеђа Пивљанин (секретар)
* 121-132: др Миланка Тодић (главна уредница), др Дивна Вуксановић, др Веселин Кљајић, др Рада Дрегзгић, др Весна Микић, др Владислава Гордић Петковић, др Ангелина Милосављевић, др Зоран Јевтовић, др Александар Прњат, др Драган Ћаловић, мр Горана Венцл и Пеђа Пивљанин (секретар)
* 132-137: др Миланка Тодић (главна уредница), др Дивна Вуксановић, др Веселин Кљајић, др Весна Микић, др Владислава Гордић Петковић, др Ангелина Милосављевић, др Зоран Јевтовић, др Александар Прњат, др Драган Ћаловић, мр Горана Венцл и Пеђа Пивљанин (секретар)
* 138-153: др Александар Прњат (главни уредник), Марина Лукић Цветић (одговорна уредница), др Милош Немањић, др Веселин Кљајић, др Владислава Гордић Петковић, др Ангелина Милосављевић Аулт, др Мариела Цветић, мр Драгана Мартиновић, мр Слободан Мрђа, Пеђа Пивљанин (извршни уредник)

 

ИЗДАВАЧКИ САВЕТИ

* Чланови Издавачког савета у времену од 1974-1977. Александар Ацковић (председник), Владимир Јовичић, Слободан Глумац, Радмила Перишић, Александар Б. Костић, Мирјана Стефановић, Јован Јанићијевић, Сташа Живковић, Стеван Мајсторовић, Верољуб Павловић, Милош Немањић.
* Године 1977. изабрани су нови чланови Савета: Дуња Блажевић (председник – цхаирман), Ратко Божовић, Љуба Глигоријевић, Слободан Глумац, Јован Јанићијевић, Борислав Јовић, Стеван Мајсторовић, Милош Немањић, Верољуб Павловић, Александар Спасић, Вера Наумов-Томић.
* Бројеви 41-44: Дуња Блажевић, (председник), Ратко Божовић, Љуба Глигоријевић, Слободан Глумац, Радослав Ђокић, Јован Јанићијевић, Борислав Јовић, Стеван Мајсторовић, Верољуб Павловић, Александар Спасић, Вера Наумов-Томић.
* Бројеви 45/46-64: Дуња Блажевић (председник), Ратко Божовић, Љуба Глигоријевић, Слободан Глумац, Радослав Ђокић, Јован Јанићијевић, Борислав Јовић, Верољуб Павловић, Александар Спасић, Вера Наумов-Томић.
* Бројеви 65/66/67 – 90: Симеон Бабић, Ратко Божовић, Ранко Бугарски (председник), Радослав Ђокић, Веселин Илић, Ивани Ивић, Јован Јанићијевић, Верољуб Павловић, Родољуб Степановић.
* 91-94 – без Издавачког савета
* Број 95: Симеон Бабић, Ратко Божовић, Ранко Бугарски (председник), Радослав Ђокић, Веселин Илић, Ивани Ивић, Јован Јанићијевић, Родољуб Степановић.
* Бројеви 96 – 100: Симеон Бабић, Ратко Божовић, Ранко Бугарски (председник), Радослав Ђокић, Веселин Илић, Иван Ивић, Јован Јанићијевић