"> Нови број | Завод за проучавање културног развитка | Page 4

15. марта 2016.

бр. 148/2015 Појам спирале у култури; Социологија у новом кључу

I ПОЈАМ СПИРАЛЕ У КУЛТУРИ   уредник академик Владета Јеротић УВОДНА РЕЧ Владета Јеротић, СПИРАЛА И СПИРАЛНИ ПУТ КАО МОГУЋИ СМИСАО ИНДИВИДУАЦИЈЕ – ХРИШЋАНСКО ВИЂЕЊЕ Бојан Јовановић, СПИРАЛНО СТВАРАЊЕ И РАЗАРАЊЕ Радосав Пушић, СПИРАЛА КАО ВЕЧНО НАМОТАВАЊЕ И РАЗМОТАВАЊЕ ИСТОГ: КИНЕСКИ УГАО Зорица Кубурић, СПИРАЛА РАЗВОЈА И/ИЛИ СУНОВРАТА Ђурa Радишић, О СПИРАЛИ ЗЛАТНОГ ПРЕСЕКА И


10. новембра 2015.

бр. 147/2015. Контекст у уметности и медијима

I KOНТЕКСТ У УМЕТНОСТИ И МЕДИЈИМА Ангелина Милосављевић Аулт и Маја Станковић, УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА Маја Станковић, ПОЈАМ КОНТЕКСТА – РАЗЛИЧИТИ ТЕОРИЈСКИ ОКВИРИ Јован Чекић, ПЕРМАНЕНТНА КРИЗА Мишко Шуваковић, СКИЦЕ ЗА ТЕОРИЈУ НОВИХ МЕДИЈА Милан Радовановић, ДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМА УМЕТНОСТИ Љубомир Маширевић, УТИЦАЈ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ НА БУДУЋНОСТ КЊИГЕ Иван Миленковић, ПАРАДОКСИ КОНТЕКСТА: ХЕТЕРОТОПИЈЕ МИШЕЛА ФУКОА Милица Рашић,


10. новембра 2015.

бр. 146/2015. Студије културе

I СТУДИЈЕ КУЛТУРЕ Јелена Ђорђевић и Александар Прњат, УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА Јелена Ђорђевић, ПОЛИТИЧНОСТ СТУДИЈА КУЛТУРЕ – ПУТЕВИ И СТРАНПУТИЦЕ Хајрудин Хромаџић, КРИТИЧКА АНАЛИЗА ДИСКУРСА МЈЕРА ШТЕДЊЕ И КАПИТАЛИСТИЧКЕ ХЕГЕМОНИЈЕ У ПЕРСПЕКТИВИ КУЛТУРАЛНИХ СТУДИЈА Горан Каузларић, NEW AGE ДУХОВНОСТ И КУЛТУРНА ЛОГИКА КАСНОГ КАПИТАЛИЗМA Мила Турајлић, КУЛТУРА СЕЋАЊА НА ЛИК ЈОСИПА БРОЗА ТИТА У ПОСТ-ЈУГОСЛОВЕНСКИМ


21. априла 2015.

бр. 145/2014. Награде у култури

I ДРУШТВЕНИ АСПЕКТИ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА У СРБИЈИ Милош Немањић, УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА Бранимир Стојковић, О ПРИРОДИ НАГРАДЕ Владислава Гордић Петковић, КЊИЖЕВНИ КАНОН И КЊИЖЕВНА ПРОДУКЦИЈА: НАГРАДЕ И КРИТИЧКИ СУД Предраг Н. Драгојевић, О КУЛТУРИ НАГРАЂИВАЊА У САВРЕМЕНОМ ЛИКОВНОМ ЖИВОТУ СРБИЈЕ Дејана Прњат, СРПСКЕ ДРЖАВНЕ НАГРАДЕ ЗА КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО ОД 1945. ДО 1980. ГОДИНЕ Милош


1. априла 2015.

Бр. 144/2014. Нова музеологија – Мапирање политика простора

I НОВА МУЗЕОЛОГИЈА ИЗМЕЂУ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ Ангелина Милосављевић Аулт, УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА Ангелина Милосављевић Аулт, НОВА МУЗЕОЛОГИЈА КАО ЧИЊЕНИЦА САВРЕМЕНОСТИ Милица Божић Маројевић, ИЗАЗОВИ НОВЕ МУЗЕОЛОГИЈЕ У ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ИНТЕРПРЕТАЦИЈИ ДИСОНАНТНОГ НАСЛЕЂА Бојана Спасојевић, МАЛРО И ДЕЛОШ – ЈЕДАН РАЗГОВОР О МУЗЕЈУ Драгана Мартиновић, НОВЕ СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ У ФУНКЦИЈИ ТРАНСФОРМИСАЊА МУЗЕЈА У СРБИЈИ Јелена