"> Нови број | Завод за проучавање културног развитка | Page 7

30. јануара 2012.

Бр. 133/2012. Филозофија медија

Дивна Вуксановић, Сеад Алић и Драган Ћаловић, РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА Дивна Вуксановић, ФИЛОЗОФИЈА МЕДИЈА VS. МИСЛИТИ МЕДИЈЕ Сеад Алић, ЧЕМУ ФИЛОЗОФИЈА /АКО НИЈЕ ФИЛОЗОФИЈА/ МЕДИЈА Драган Ћаловић, У ПОТРАЗИ ЗА ЕСТЕТИКОМ МЕДИЈА Ненад Вертовшек, НОВА МЕДИЈСКА СТВАРНОСТ – КОРАК ДАЉЕ ИЗВАН ЕТИКЕ И ПОВРАТАК БИЈЕГУ ОД СЛОБОДЕ Зоран Јевтовић, Татјана Вулић и Драгана Павловић, ФИЛОСОФИЈА СТРАХА


31. октобра 2011.

Бр. 132/2011 Савремени журнализам – трендови, дилеме, изазови

1. Сњежана Миливојевић, НИСКЕ ПЛАТЕ И ВИСОКА ТЕХНОЛОГИЈА – НОВИНАРИ И НОВИНАРСТВО У СРБИЈИ 2. Неда Тодоровић, ЛИТЕРАРНИ ЖУРНАЛИЗАМ 3. Нада Зграбљић Ротар, ХРВАТСКО ТРАНЗИЦИЈСКО НОВИНАРСТВО – ИСПИТ ЗРЕЛОСТИ НА ПРАГУ ДИГИТАЛНОГ ДОБА 4. Веселин Кљајић, УЛОГА И ЗНАЧАЈ НОВИНАРСКИХ ДОКУМЕНТАРНИХ ФОРМИ У ШТАМПИ 5. Марко Недељковић, ИНТЕРПРЕТАТИВНОСТ НОВИНСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА 6. Зоран Јевтовић и Радивоје


12. септембра 2011.

Бр. 131/2011 Ликовна уметност и женски експертски потенцијал

ЛИКОВНА УМЕТНОСТ КАО МЕДИЈ МАСОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 1. Ангелина Милосављевић, РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА: ЛИКОВНА УМЕТНОСТ КАО МЕДИЈ МАСОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 2. Предраг Драгојевић, ВИНКЕЛМАН О ПОСМАТРАЊУ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА 3. Никола Дедић, ЕСТЕТИКА, КОМУНИКАЦИЈА И ТЕОРИЈЕ РЕЦЕПЦИЈЕ 4. Милан Радовановић, СЕМИОТИЧКА ТЕОРИЈА И ВИЗУЕЛНИ ТЕКСТ 5. Влатко Илић, ЛИКОВНА УМЕТНОСТ У ВРЕМЕНУ НОВИХ МЕДИЈА 6. Драган Ћаловић, ТЕМАТИЗАЦИЈА ДРУШТВЕНИХ


18. маја 2011.

Бр. 130/2011 Културна политика

Приредила др Весна Ђукић Весна Ђукић, УВОДНЕ НАПОМЕНЕ ПРИРЕЂИВАЧА: РАЗВОЈ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ Весна Чопич, ПРОБЛЕМАТИЧНОСТ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ КОТ ПОЛИТИКЕ Сањин Драгојевић, КУЛТУРНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА У КОНТЕКСТУ ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ Ана Стојановић, СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА КУЛТУРЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У СРБИЈИ Христина Микић, КУЛТУРНА ПОЛИТИКА И САВРЕМЕНИ ИЗАЗОВИ ФИНАНСИРАЊА КУЛТУРЕ: МЕЂУНАРОДНА ИСКУСТВА И СРБИЈА УПОРЕДНЕ АНАЛИЗЕ СИТУАЦИЈЕ Slavica


17. децембра 2010.

Бр. 129/2010. Електронске библиотеке

Весна Ињац и Бојана Вукотић, УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА Сретен Угричић, АДАПТАЦИЈА, ЕВОЛУЦИЈА, РЕВОЛУЦИЈА Небојша Ковачевић, О МОГУЋНОСТИ И СТВАРНОСТИ – ЈЕДНО (НЕ)АРИСТОТЕЛОВСКО ЧИТАЊЕ Е-КЊИГА Адам Софронијевић, НОВА ПАРАДИГМА САРАДЊЕ У БИБЛИОТЕКАМА: ВИШЕ ОД WEB 2.0 ТЕХНОЛОГИЈА Тамара Бутиган-Вучај, ДИГИТАЛНА ТВРЂАВА: НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ Весна Ињац, ПАМЋЕЊЕ СРБИЈЕ У ПАМЋЕЊУ ЕВРОПЕ И ПАМЋЕЊУ СВЕТА