"> Часопис култура | Завод за проучавање културног развитка | Page 3

10. априла 2017.

бр. 151/2016. Кафана: то сјајно треће место

I КАФАНА: ТО СЈАЈНО ТРЕЋЕ МЕСТО уредник проф. др Драгољуб Б. Ђорђевић Драгољуб Б. Ђорђевић, УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА Душан Маринковић, Душан Ристић и Лада Маринковић, ТРЕЋА МЕСТА: ГЕНЕАЛОГИЈА ЈЕДНЕ ХЕТЕРОТОПИЈЕ ГРАЂАНСКОГ ДРУШТВА Небојша Милићевић и Срђан Марковић, УЛOГA КAФAНA У ЖИВOTУ И СTВAРAЛAШTВУ УMETНИКA XIX ВEКA У ФРAНЦУСКOJ Димитрије Буквић, КАФАНСКА И ИНТЕРНЕТСКА ДРУШТВЕНОСТ: УПОРЕЂИВАЊЕ


6. априла 2017.

Tеме и рокови за пријем текстова у часопису Култура у 2018. години

Tеме и рокови за пријем текстова у часопису Култура у 2018. години су следећи: 1. Пријем текстова за пролећни 158. број је до 30. априла 2018. године; главне теме у овом броју часописа су Медијске интерпретације, коју припрема и уређује проф. др Дејана Прњат и тема Шта је то средњи век: из перспективе дијалога Истока


27. марта 2017.

Tеме и рокови за пријем текстова у часопису „Култура“ у 2017. години

У понедељак 20. марта Управни одбор Завода за проучавање културног развитка је усвојио план активности за 2017. годину, тако да редакција часописа „Култура“ може почети са припремом тема у текућој години. Tеме и рокови за пријем текстова у часопису Култура у 2017. години су следећи: 1. Пријем текстова за пролећни 154. број је до 15.


31. октобра 2016.

бр. 150/2016. Лаж у уметности и култури

I ЛАЖ У УМЕТНОСТИ И КУЛТУРИ уредница проф. др Владислава Гордић Петковић Владислава Гордић Петковић, УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА Ђорђе Ђекић, НЕ СВЕДОЧИ ЛАЖНО НА БЛИЖЊЕГА СВОГА Јелена Филиповић, ЛАЖ, ПРЕВАРА, ФИЛОЗОФИЈА МОРАЛА И НАРАТИВНА МРЕЖА МАЛИХ РАДОСТИ СУБОТЕ АЛЕКСАНДРА МЕКОЛ СМИТА Љубица Матек, ЗАШТО СИ МИ ЛАГАО? – ЛАЖ И ТРАУМА У РОМАНУ ЧРНА МАТИ


31. октобра 2016.

бр. 149/2015. Криза нарације

I ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА уредник проф. др Александар Прњат Александар Прњат, УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА Иван Миленковић, ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА КАО КУЛТУРА ЗАБОРАВА Иван Младеновић, ЏОН РОЛС О ПОЛИТИЧКОЈ КУЛТУРИ ДЕМОКРАТСКОГ ДРУШТВА Стефан Мићић, ЈАВНИ УМ КАО ОСНОВА ПОЛИТИЧКЕ КУЛТУРЕ У ЛИБЕРАЛНИМ ДЕМОКРАТИЈАМА: ИДЕЈА И ПРОБЛЕМИ Јелена Ђурић, ПЕРМАКУЛТУРА КАО НОВА ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА Маја М. Ћук, РОДНА ПОЛИТИКА