"> Часопис култура | Завод за проучавање културног развитка | Page 8

12. септембра 2011.

Бр. 131/2011 Ликовна уметност и женски експертски потенцијал

ЛИКОВНА УМЕТНОСТ КАО МЕДИЈ МАСОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 1. Ангелина Милосављевић, РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА: ЛИКОВНА УМЕТНОСТ КАО МЕДИЈ МАСОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 2. Предраг Драгојевић, ВИНКЕЛМАН О ПОСМАТРАЊУ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА 3. Никола Дедић, ЕСТЕТИКА, КОМУНИКАЦИЈА И ТЕОРИЈЕ РЕЦЕПЦИЈЕ 4. Милан Радовановић, СЕМИОТИЧКА ТЕОРИЈА И ВИЗУЕЛНИ ТЕКСТ 5. Влатко Илић, ЛИКОВНА УМЕТНОСТ У ВРЕМЕНУ НОВИХ МЕДИЈА 6. Драган Ћаловић, ТЕМАТИЗАЦИЈА ДРУШТВЕНИХ


18. маја 2011.

Бр. 130/2011 Културна политика

Приредила др Весна Ђукић Весна Ђукић, УВОДНЕ НАПОМЕНЕ ПРИРЕЂИВАЧА: РАЗВОЈ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ Весна Чопич, ПРОБЛЕМАТИЧНОСТ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ КОТ ПОЛИТИКЕ Сањин Драгојевић, КУЛТУРНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА У КОНТЕКСТУ ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ Ана Стојановић, СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА КУЛТУРЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У СРБИЈИ Христина Микић, КУЛТУРНА ПОЛИТИКА И САВРЕМЕНИ ИЗАЗОВИ ФИНАНСИРАЊА КУЛТУРЕ: МЕЂУНАРОДНА ИСКУСТВА И СРБИЈА УПОРЕДНЕ АНАЛИЗЕ СИТУАЦИЈЕ Slavica


17. децембра 2010.

Бр. 129/2010. Електронске библиотеке

Весна Ињац и Бојана Вукотић, УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА Сретен Угричић, АДАПТАЦИЈА, ЕВОЛУЦИЈА, РЕВОЛУЦИЈА Небојша Ковачевић, О МОГУЋНОСТИ И СТВАРНОСТИ – ЈЕДНО (НЕ)АРИСТОТЕЛОВСКО ЧИТАЊЕ Е-КЊИГА Адам Софронијевић, НОВА ПАРАДИГМА САРАДЊЕ У БИБЛИОТЕКАМА: ВИШЕ ОД WEB 2.0 ТЕХНОЛОГИЈА Тамара Бутиган-Вучај, ДИГИТАЛНА ТВРЂАВА: НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ Весна Ињац, ПАМЋЕЊЕ СРБИЈЕ У ПАМЋЕЊУ ЕВРОПЕ И ПАМЋЕЊУ СВЕТА


21. октобра 2010.

Бр. 128/2010. Креативни сектор: контуре новог модела развоја

Гојко Рикаловић, УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА Гојко Рикаловић и Христина Микић, ЕКОНОМСКА ЕФИКАСНОСТ И УТВРЂИВАЊЕ ТИПОВА РАЗВОЈА КРЕАТИВНОГ СЕКТОРА Стеван Деветаковић, ДРУШТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА И КРЕАТИВНИ СЕКТОР У РЕГИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ СРБИЈЕ Христина Микић, КРЕАТИВНИ СЕКТОР У ЕКОНОМСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА Бисерка Комненић, УПРАВЉАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ КАПИТАЛОМ У КРЕАТИВНОМ СЕКТОРУ Дејан Молнар, КОНЦЕПТ КРЕАТИВНИХ ГРАДОВА ИЗ ЕКОНОМСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ Братислав Илић, КРЕАТИВНИ


25. априла 2010.

Br. 126-2/2010. Културе ритмова и спектакла vol. II

Приредили др Дивна Вуксановић и др Драган Ћаловић Сеад Алић, РИТУАЛНО И ПЛЕСНО ПАМЋЕЊЕ У УСМЕНОЈ КУЛТУРИ Ненад Вертовшек, РИТУАЛИ И ЈАВНА ДОГАЂАЊА КАО ПОВЕЗНИЦА КАОТИЧНОГ И МИТОЛОШКО-ДРАМАТСКОГ У СУВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ Катарина Шмакић, ЛАТИНОАМЕРИЧКЕ ТЕЛЕНОВЕЛЕ КАО КУЛТУРНИ, МЕДИЈСКИ И ИМАГОЛОШКИ ФЕНОМЕН Биљана Ђоровић, СВЕТОВИ ТЕЛА Влатко Илић, КУЛТУРА СПЕКТАКЛА И ДРУШТВО ПОТЛАЧЕНИХ Љиљана Рогач, ЗАГРЉАЈ