"> Архива | Завод за проучавање културног развитка | Page 12

15. јула 2009.

Локалне културне политике

У складу са својом основном делатношћу, Завод за проучавање културног развитка тренутно спровело је 2009. године истраживање на тему локалне културних политика, где су у фокусу биле територијалне јединице у Србији са статустом града. Пројекат је подржан од стране Министарства културе и информисања Републике Србије.  Истраживањем су биле обухваћене локалне установе и организације културе (музеји,


22. маја 2009.

Културна политика у области културног наслеђа и трансформација институција

Конференција 22-23. мај 2009. Палата Србија Завод за проучавање културног развитка је, у сарадњи са Министарством културе, на Конференцији узео двојаког учешћа. С једне стране суделовали смо као суорганизатор дводневног скупа; с друге стране Завод је био носилац истраживања проведеног током марта и априла 2009. које је презентовано другог дана Конференције.Истраживање под насловом Музеји Србије


20. септембра 2003.

Регионална интернет конференција „Кључна питања транзиције у култури”

др Весна Ђукић Дојчиновић доцент Факултета драмских уметности и директор Завода за проучавање културног развитка, Београд Стратешко планирање у зачараном кругу: Двогодишње транзиционо искуство Србије dr Branimir Stojković, profesor Fakulteta političkih nauka, Beograd Civilno društvo i kultura Dimitrije Vujadinović, Balkankult, Beograd Model kulturne politike Srbije: Osnovne makro pretpostavke i smernice razvoja Татйана Стоичкова Prof. Assoc.


1. јуна 2003.

Реедукација за културни туризам

Завод за прочавање културног развитка из Београда, у сарадњи са Open Society Institute из Будимпеште и Министарством културе и јавног информисања Републике Србије, реализује пројекат „Реедукација за културни туризам“. Циљ пројекта је да идентификује потребе за едукацијом кадрова у музејима који су стратешки опредељени за укључивање у туристичко-културну понуду Србије, као и да обучи музејске


20. марта 2003.

Модели и инструменти културне политике града Београда

Истраживање Модели и инструменти културне политике града Београда је као потпројекат издвојен из дугорочног стратешког истраживања Културне политике Србије на основу подршке Скупштине града коју је добио у оквиру конкурса расписаног марта 2002. године. Истраживање Културне политике Србије од 1989. до 2001. године је дугорочни развојно-истраживачки пројекат који је покренут 1999. године. Како је планиран