"> Пројекти | Завод за проучавање културног развитка | Page 11

15. октобра 2011.

Културне праксе грађана Србије

Завод за проучавање културног развитка отпочео је реализацију истраживања под називом ,,Културне праксе грађана Србије“ о културној потрошњи, партиципацији, културним потребама, укусима и навикама на репрезентативном националном узорку. Анкетно прикупљање података почело је у септембру текуће године. Предмет истраживања су кутлурни животни стилови у Србији. Основна идеја истраживања је проучити какве културне вредности негују грађани


10. јуна 2011.

Истраживање музејске публике у Србији

Аутор пројекта: Драгана Мартиновић Уводна напомена: Истраживање публике музеја произашло је из целовитијег истраживања актуелног стања (културне баштине) у музејима Србије које је обавио Завод за проучавање културног развитка (у Заводу је био припремљен и обрађен упитник) за потребе конференције „Културна политика у области културног наслеђа и трансформација институција“ у организацији Министарства културе маја месеца 2009.


20. маја 2011.

Професионална позоришта у Србији у условима друштвене транзиције

Rуководилац пројекта: мр Александра Ђуричић период реализације пројекта : мај – новембар 2009. Планиран као свеобухватни преглед постојећег стања у позориштима Србије, пројекат подразумева прикупљање података, детаљнију анализу рада, организације, продукције и начина финансирања, као и могуће пројекције нових и бољих модела функционисања свеукупног позоришног система и појединачних позоришних кућа у смислу уравнотежавања жељеног и


28. јануара 2011.

Културна политика националних музеја у Србији

Аутор: мр Драгана Мартиновић Стручни сарадници: Биљана Јокић, мр Ана Стојановић Технички сарадник: Вера Милановић Истраживачки пројекат „Културна политика националних музеја у Србији“, који је спроведен 2010. године у Заводу за проучавање културног развитка, ослања се на истраживање „Културна политика Србије у периоду од 1989–2001“, завршено 2002. године, чији је аутор Весна Ђукић-Дојчиновић. Током 2010.


25. јануара 2011.

Музејски стручњаци и развој музејске делатности: (Не)Искоришћене могућности

Аутор: Биљана Јокић Стручни сарадници: мр Драгана Мартиновић и Бранислав Мијатовић Индок техничар: Душица Миловановић Предмет истраживања Предмет истраживања је задовољство музејских стручњака појединим аспектима посла, музејском делатношћу и интересовањем јавности за музејске програме. Посебно су нас занимале самопроцене њиховог личног утицаја на интересовање јавности за музејске програме, њиховог учешћа у креирању програмске концепције музеја, као