"> Пројекти | Завод за проучавање културног развитка | Page 11

20. септембра 2003.

Регионална интернет конференција „Кључна питања транзиције у култури”

др Весна Ђукић Дојчиновић доцент Факултета драмских уметности и директор Завода за проучавање културног развитка, Београд Стратешко планирање у зачараном кругу: Двогодишње транзиционо искуство Србије dr Branimir Stojković, profesor Fakulteta političkih nauka, Beograd Civilno društvo i kultura Dimitrije Vujadinović, Balkankult, Beograd Model kulturne politike Srbije: Osnovne makro pretpostavke i smernice razvoja Татйана Стоичкова Prof. Assoc.


1. јуна 2003.

Реедукација за културни туризам

Завод за прочавање културног развитка из Београда, у сарадњи са Open Society Institute из Будимпеште и Министарством културе и јавног информисања Републике Србије, реализује пројекат „Реедукација за културни туризам“. Циљ пројекта је да идентификује потребе за едукацијом кадрова у музејима који су стратешки опредељени за укључивање у туристичко-културну понуду Србије, као и да обучи музејске


20. марта 2003.

Модели и инструменти културне политике града Београда

Истраживање Модели и инструменти културне политике града Београда је као потпројекат издвојен из дугорочног стратешког истраживања Културне политике Србије на основу подршке Скупштине града коју је добио у оквиру конкурса расписаног марта 2002. године. Истраживање Културне политике Србије од 1989. до 2001. године је дугорочни развојно-истраживачки пројекат који је покренут 1999. године. Како је планиран


20. марта 2003.

Весна Ђукић Дојчиновић: Предлог културне политике Србије

Овај рад садржи препоруке за подизање капацитета за спровођење структуралних реформи културног система у у Србији. Предлози се односе на: дефинисање улоге Савета за културу доношење програма, стратегије и приоритета развоја кутуре дефинисање „средишта“ у децентрализованом доношењу одлука о културном развоју стварање законодавног оквира развоја културе увођење институције вишегодишњег финансирања увођење институције јавних конкурса за


1. јуна 2002.

Културне политике Србије – интервјуи

У оквиру истраживања „Културне политике Србије“ интервјуисани су директори најзначајнијих установа културе у Србији. Интервјуи су вођени током 2000-те и 2002-те године. Тачније, непосредно пре и после републичких избора одржаних децембра 2000. године. Директоре националних установа културе интервјуисали су студенти Универзитета уметности у Београду на основу упитника чија структура и садржај нису мењани, што омогућава