"> Пројекти | Завод за проучавање културног развитка | Page 16

25. јануара 2001.

Саветовање „Култура и туризам”, Сокобања 25-26. јануар 2001.

Циљ саветовања Берза туристичко-културне понуде градова у Србији Размена искустава и знања у области интерсекторског повезивања културе и туризма Размена искуства и знања о улози и значају националних и локалних органа управе у обликовању туристичко-културне понуде Размена искуства и знања о образовању кадрова за/кроз културни туризам Теме саветовања Интерсекторско повезивање културе и туризма Улога националних