"> Пројекти | Завод за проучавање културног развитка | Page 4

21. октобра 2013.

Нематеријално културно наслеђе – очување кроз рад аматерских друштава и промоција на манифестацијама

Аутори и истраживачи: мр Маша Вукановић и Маја Тодоровић Усвајање УНЕСКО Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа 2003. године на међународном плану је појачало напоре да се очувају елементи културе као што су веровања, знања, вештине, језик, усмено стваралаштво, музика, плес и сл., односно они елементи који не морају добити материјално опипљиве форме али који


1. октобра 2013.

Пројекат „Биоскопи у Србији“

Један од јасно видљивих резултата истраживања Завода за проучавање културног развитка претходних година, Локалне културне политике и Културни ресурси округа Србије, био је све мања видљивост биоскопске делатности, на шта су указивали делатници установа културе широм Србије. Велики број биоскопа у Србији је током 90-их и почетком 2000-тих престао са радом, док су многе установе


29. септембра 2013.

Публика манифестација и фестивала

Координатори и истраживачи: Биљана Јокић Слободан Мрђа Сарадници: Маријана Цветан Душица Миловановић Разлози за покретање пројекта и предмет истраживања Током последњих неколико година, у оквиру Завода за проучавање културног развитка, реализована су истраживања публике (позоришне и музејске), као и истраживања која су се бавила културним потребама и навикама опште популације и посебних група (студенти и


25. септембра 2013.

Културни идентитет Влаха источне Србије

Координатор: Тамара Петровић Ранитовић Постоје многе етничке групе чије културе одумиру, јер немају прилику да се организују и практикују своје обичаје, традицију и културно стваралаштво. За неке од њих, то је питање опстанка, а он је чврсто повезан са признавањем њихове културне и етничке аутентичности. Закон гарантује равноправност свих грађана без обзира на њихову националност,


25. септембра 2013.

Манифестације у култури Србије – евиденција и извори финансирања

Руководиоци: Биљана Јокић и Слободан Мрђа Обрада података: Маријана Цветан Комуникација са организаторима манифестација: Синиша Стефановић, Маја Тодоровић, Пеђа Пивљанин, Душица Миловановић, Тамара Петровић Ранитовић, Маја Маринковић, Ана Стојановић, Бојана Субашић, Јелена Дамњановић, Богдана Опачић, Слободан Мрђа и Биљана Јокић Образложење пројекта Завод за проучавање културног развитка био је ангажован на формирању базе манифестација и