28. јануара 2011.

Културна политика националних музеја у Србији

Аутор: мр Драгана Мартиновић Стручни сарадници: Биљана Јокић, мр Ана Стојановић Технички сарадник: Вера Милановић Истраживачки пројекат „Културна политика националних музеја у Србији“, који је спроведен 2010. године у Заводу за проучавање културног развитка, ослања се на истраживање „Културна политика Србије у периоду од 1989–2001“, завршено 2002. године, чији је аутор Весна Ђукић-Дојчиновић. Током 2010.


25. јануара 2011.

Музејски стручњаци и развој музејске делатности: (Не)Искоришћене могућности

Аутор: Биљана Јокић Стручни сарадници: мр Драгана Мартиновић и Бранислав Мијатовић Индок техничар: Душица Миловановић Предмет истраживања Предмет истраживања је задовољство музејских стручњака појединим аспектима посла, музејском делатношћу и интересовањем јавности за музејске програме. Посебно су нас занимале самопроцене њиховог личног утицаја на интересовање јавности за музејске програме, њиховог учешћа у креирању програмске концепције музеја, као


24. јануара 2011.

Публика Народног позоришта у Београду

Аутор: мр Слободан Мрђа Асистент: Јелена Костић Предмет истраживања је анализа структуре публике Народног позоришта у Београду. Ради се о социолошком истраживању позоришне публике тј. једно од истраживања посебних публика или посебних друштвених група са циљем да се у том оквиру открију посебне публике. С обзиром на то да су оваква истраживања у Србији била


15. октобра 2010.

Едукација за развој културног туризма (Оживљавање културног наслеђа за потребе културног туризма)

Руководилац пројекта: Маја Тодоровић Опис пројекта Бројни културни ресурси Србије као што су: материјална и духовна културна баштина, савремена уметничка продукција и културне манифестације представљају потенцијалну вредност која може послужити као базична основа за развој туризма. Укључивањем културне баштине у понуду културног туризма стварају се услови за њену бољу промоцију и очување, а то истовремено доприноси


13. октобра 2010.

Позоришна публика у Србији

Аутор и координатор пројекта: мр Слободан Мрђа Организатор: Јелена Костић Сарадници на пројекту: Силвија Буњац и Мима Мајсторовић Истраживање позоришне публике, које се може уклопити у један комплекс истраживања о културном животу уопште, има данас веома велику друштвену актуелност. Одмах се мора нагласити да је оваква тема веома сложена, с обзиром да је теоријски и емпиријски недовољно истражена код