"> У току | Завод за проучавање културног развитка | Page 2

16. априла 2019.

Унапређење нематеријалне културне и гастрономске баштине- публикација  „Укуси Златибора“

Почетком 2019. године биће објављена  публикација  „Укуси Златибора“, припремљена 2018. године, која представља континуитет вишегодишњих истраживања нематеријалне и гастрономске културне баштине у Заводу за проучавање културног развитка. У књизи је представљена  нематеријална културна баштина, укључујући гастрономију, старе занате, легенде и историјски догађаје везани за овај крај Србије. Презентације ће се одржати у установама културе (библиотеке,


14. априла 2019.

Нове сталне поставке музеја у Србији (2019/2020)

На основу истраживања спроведеног 2012/13. године, као и других истраживања везаних за музејске установе у Србији, издвојен је важан а недостајући сегмент за нормализовано, али и савременије функционисање наших музеја, а који се тиче нових сталних поставки. Захваљујући све већој заступљености овог горућег проблема у стручној литератури и медијима, те коначног отварања националних музеја, Музеја савремене


12. априла 2019.

Улога регионалних развојних агенција у развоју културе у Србији

Култура представља значајан потенцијал одрживог развоја локалних заједница и региона. Поред установа културе и организација цивилног друштва све значајнију улогу у креирању и реализацији развојних пројеката имају Регионалне развојне агенције. Основане са циљем да активно помажу привредни развој региона у Србији, регионалне развојне агенције све више препознају поље културе као ресурс за друштвени и економски


10. априла 2019.

Културна партиципација и културно наслеђе

Полазиште пројекта „Културна партиципација и културно наслеђе“ налази се у чињеници да се културне потребе јављају још у најранијем детињству а развијају током читавог живота, те да развој ових потреба зависи од степена и врсте учешћа у културном животу. Деца која су учествовала у програмима установа културе конципираним по партиципативном моделу рада са децом и


8. априла 2019.

Културна партиципација грађана Србије

Појам културне партиципације односи се на учествовање у културној потрошњи као и на учешће у продукцији културних садржаја. Културна потрошња подразумева учешће у културним и уметничким програмима у јавној сфери (нпр. посете позориштима, музејима и другим институцијама и догађајима у области културе), као и на активности у областима културе и уметности у приватној сфери (нпр.