"> Публикације | Завод за проучавање културног развитка | Page 2

8. марта 2018.

В. Милановић, Б. Субашић, Б. Опачић, Жене у јавним установама културе

Однос културе и родне равноправности је мултидимензионалан. Култура је поље које омогућава равноправност у стваралаштву и испољавању креативног потенцијала жена и мушкараца, али је култура и снажан алат за промоцију родне равноправности као универзалног друштвеног принципа. Додатно, култура је и значајан канал који омогућава операционализацију идеја феминизма кроз ангажовано, онлајн стваралаштво, стваралаштво на отвореним просторима,


20. фебруара 2018.

Б. Јокић, С. Мрђа, Д. Мартиновић, Праћење развоја манифестације Музеји Србије десет дана од 10 до 10: има ли промена 2017. године?

Пројекат праћења развоја манифестације „Музеји Србије десет дана од 10 до 10“ путем анкетног истраживања посетилаца започет је 2015. године. Тада је манифестација реализована први пут, те је том приликом спроведено и пилот истраживање на пригодном узорку. Све активности планиране су и реализоване у консултацијама са Одбором манифестације, на чију иницијативу је и покренут истраживачки


26. децембра 2017.

Просветни радници. Културно образовање и културна партиципација

Аутори: Богдана Опачић, Бојана Субашић, Маријана Миланков, Дејан Загорац, Јелена Ђорђевић Актуелност теме сарадње установа културе и школа, била је полазна тачка истраживања Завода Просветни радници – културно образовање и културна партиципација. Истраживачи су пошли од претпоставке да уз родитеље и просветни радници своје културне преференције и праксе (оно што Бурдије класификује као отеловљени културни


19. јула 2017.

Д. Мартиновић, Програмска и пословна политика галерија и излагачких простора у Србији – анализа резултата истраживања

У овој публикацији дата је квалитативна и квантитативна анализа резултата истраживања програмских и пословних политика галерија и излагачких простора у Србији у периоду од 2010. до 2012. године. Истраживање је обављено путем упитника, а добијени подаци, овде изнети, свакако доприносе бољем разумевању структуре галеријског система код нас. На основу анализираних резултата, може да се стекне


31. марта 2017.

Б. Опачић, Б. Субашић, Културне потребе и навике грађана Србије

Студија Културне потребе и навике грађана Србије резултат је анкетног истраживачког пројекта које се ослања на претходно истраживање Завода на тему културне партиципације, Културне праксе грађана Србије из 2010. године, а које је рађено компаративно у односу на истраживање Одбор за грађанску иницијативу из Ниша из 2005. године Културне навике, потребе и укуси грађана Србије и