30. јуна 2012.

Б. Субашић, М. Миланков, М. Граф, Културно богатство региона Јужне и Источне Србије (2012.)

Публикација Културно богатство региона Јужне и Источне Србије представља интегрални приступ културних потенцијала и капацитета овог дела Србије. Истовремено обухвата и анализу културне инфраструктуре као базе за бољу промоцију локалних и регионалних територијалних јединица и идентитета. У публикацији су аналитички приказани ставови о културном туризму, као и основни капацитети градова и општина, из угла музеја


28. марта 2012.

М. Вукановић, Поглед на културу. Закони и праксе у Србији и пет држава чланица ЕУ (2011.)

Највећи број дебата које се воде око неке јавне политике (а културна политика није изузетак) односе се на предлоге регулативе и расподелу средстава. Разлог томе је што су закони и финансије најважнији инструменти спровођења јавне (културне) политике. Проучавање закона је један од начина да се сагледа како функционишу домени јавних политика и како се генеришу


20. фебруара 2012.

С. Мрђа, Културни живот и потребе ученика средњих школа у Србији (2011.)

Истраживање о културном животу и потребама ученика средњих школа у Србији представља друго од два (поред „Културни живот и потребе студената у Србији„) истраживања Завода за проучавање културног развитка које имају за циљ утврђивање културног хабитуса омладине у Србији. Ради се о класичном истраживању анкетног типа чији је циљ био да се утврди ниво културне


26. децембра 2011.

А. Лазаревић, ур., Културни ресурси округа Србије (2011.)

Публикација Културни ресурси округа Србије подељена је на 25 штампаних јединица, за сваки округ посебно, и посебно уводом са компаративним извештајем стања у појединачним културним делатностима (упоредни прикази музеја, галерија, позоришта, поливалентних центара, библиотека, архива, и завода за заштиту споменика културе). Публикација пружа и преглед основних проблема културне политике у Србији, као и препорука за


15. октобра 2011.

П. Цветичанин, М. Миланков, Културне праксе грађана Србије (2011.)

Пројектом Завода, започетим у 2010. години, на репрезентативном националном узорку од 1500 особа посматрани су и утврђивани обрасци културних пракси грађана. Пажња аутора проф. Предрага Цветичанина и Маријане Миланков усмерена је на пет аспеката културних пракси: културне потребе, културне навике, укусе, знања о култури, поседовање културних добара. Поред тога истраживана је културна понуда у местима