"> Публикације | Завод за проучавање културног развитка | Page 9

13. маја 2010.

Слободан Мрђа, Позоришна публика у Србији (2010.)

Публикација мр Слободана Мрђе је резултат социолошког истраживања публике свих професионалних позоришта у Србији. Реч је о истраживању посебних публика или посебних друштвених група са циљем да се у том оквиру открију посебне публике. Оваква истраживања омогућују да се упознају неке димензије културних потреба које је на други начин немогуће спознати. У истраживању су комбинована


19. априла 2010.

Д. Загорац, Гастрономска мапа Србије (2010.)

Настала на основу истоименог пројекта публикација садржи рецепте традиционалних јела у Србији, груписаних по регионима због сродности у гастрономској култури појединих подручја, али и да би послужила као основ за евентуална даља и детаљнија истраживања на терену. Настала је на основу анкете проведене у 104 општинске туристичке организације. Подела по регионима урађена је због сродности у


7. априла 2010.

Шабац. Анализа културног система (2010.)

Публикација је настала као резултат теренског истраживања у Шапцу, у оквиру пројекта Локалне културне политике. Анализа представља преглед свих културних актера у организацији културног система и функционисања културне политике града (установа и актера цивилног сектора као стваралаца културне понуде, локалне управе и одељења у чијој је надлежности култура као доносилаца одлука односно креатора културне политике,


6. априла 2010.

М. Гаврилов, Побољшање статуса младих неафирмисаних уметника (2010.)

Предмет истраживања је положај младих неафирмисаних уметника и може да пружи подстицај за већу ангажованост младих неафирмисаних уметника и младе генерације уопште, да кроз сагледавање сопственог положаја у друштву створи могућност за решавање кључних питања савременог живота и своје будућности. Криза идентитета, психичка оптерећења, непостојање система вредности, безперспективност, економска зависност због незапослености представљају последице које стоје


1. јуна 2009.

Б. Јокић, Д. Мартиновић, Музеји Србије – актуелно стање (2009)

Ова публикација настала је из потребе да се сагледа стање музејског рада у свим његовим значајним аспектима: музејски објекти, излагачки простори, депои, фондови, документација, опрема, људски ресурси, програмска понуда, посетиоци, издавачка делатност, односи с јавношћу, сарадња са другим институцијама, структура буџета, приоритети и проблеми у функционисању музеја. Подаци приказани у овој публикацији засновани су на