е-Култура

Руководиоци и истраживачи:
Биљана Јокић
Слободан Мрђа

Технички координатор:
Маријана Узуновски

Тим за комуникацију са установама културе: Маша Вукановић, Дејан Загорац, Маја Маринковић, Драгана Мартиновић, Богдана Опачић, Тамара Петровић, Пеђа Пивљанин, Синиша Стефановић, Ана Стојановић, Бојана Субашић

Институционална сарадња: Републички завод за статистику

 

 Основне информације о развоју информационог система у култури

 

е-Култура представља најобухватнију базу података о институцијама културе у Србији. Овај информациони систем развија се континуирано од 2001. године (када није постојала обједињена евиденција установа, организација и удружења у области културе у Србији). Систем се више пута технолошки и садржински мењао у складу са резултатима истраживања, потребама корисника и технолошким могућностима. Током 2013. године, реализована је миграција базе података е-Kултура на Microsoft SQL Server 2012, при чему је омогућено on-line ажурирање података од стране учесника у систему, прикази укрштених података и извештаји. Ревизија питања и података у бази „е-Култура“ била је неопходна због организације и програмирања базе у Microsoft SQL Serveru. Форме у апликацији су прилагођене питањима, као и извештаји које извозимо из базе. Што се тиче базе података „е-Kултура“ на вебу, најоптималније решење je SQL Server 2012 Web. Домен на коме се налази сајт је www.ekultura.net.

У јулу 2013. године, Завод за проучавање културног развитка и Републички завод за статистику (РЗС) потписали су Споразумом о сарадњи, којим се подразумева партнерски рад на пројекту статистичких истраживања и развоја обједињеног информационог система у култури. Потписани споразум омогућава даљи развој система за праћење развоја културе, тако што ће се истовремено унапредити екикасност ажурирања података и обухват институција и обележја која ће се пратити. у складу са праксом и препорукама ЕУРОСТАТ и УНЕСКО.

Од почетка 2014. године, Завод за проучавање културног развитка преузео је задатак прикупљања и обраде података за одабране класе институција (музеје, позоришта и биоскопе, уз напомену да су за библиотеке и архиве надлежне националне установе, које су већ укључене у пројекат „е-Култура“). Креиране су нове форме које прате усклађивање структуре података у бази „е-Култура“ са РЗС, што је пак праћено процесом ажурирања основних података о институцијама.