Културна партиципација и културно наслеђе

Координатор: др Маша Вукановић
Сарадницa: мр Маја Тодоровић

„Културна партиципација и културно наслеђе“ је вишегодишњи пројекат чији је циљ да преносећи искуства интерактивних и креативних програма из прошлости (укључујући и новију) охрабри актере у култури да осмишљавају и реализују програме намењене деци предшколског и узраста основне школе те на тај начин допринесу порасту културне партиципације. Полазиште за реализацију пројекта је пронађено у чињеницама да се културне потребе и навике граде од малих ногу те да се креативним радом са децом стварају нова публика као и нове генерације уметника и (будућих) професионалаца у култури. Конкретан резултат пројекта је база података названа „Култура и друге дечје игре“. База ће се налазити на домену Завода а садржи податке који илуструју принципе у позадини програма као што су они реализовани у Дому пионира односно Дечјем културном центру Београда („Сусрети четвртком“ и „Радост Европе“), Центра за културу „Стари град“ („Шкозориште“ и „Школигрица“), Музеја афричке уметности док је у плану укључивање Библиотеке града Београда, Народног музеја односно Вуковог и Доситејевог музеја, Етнографског музеја, Коларчеве задужбине и других институција. Другу грану базе података „Култура и друге дечје игре“ чине подаци о дечјим играма које су у традицијској култури перципиране као скупови когнитивних активности кроз које деца стичу знања о свом окружењу, односима у њему и свету те развијају вештине оријентације и комуникације.