Документи/извештаји

Статут и систематизација радних места

Статут Завода за проучавање културног развитка од 30. јануара 2016. годинe
Измене и допуне Статута Завода за проучавање културног развитка од 22. јула 2014. годинe
Статут Завода за проучавање културног развитка

Правилник о организацији и систематизацији послова у Заводу за проучавање културног развитка 11. јун 2018.
Сагласност Министарства културе и информисања на Правилник о организацији и систематизацији послова у Заводу за проучавање културног развитка, 10. јун 2018.
Правилник о допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Заводу за проучавање културног развитка, фебруар 2016. године
Сагласност Министра културе и информисања на Правилник о допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Заводу за проучавање културног развитка, фебруар 2016. године
Правилник о систематизацији радних места, децембар 2015. године
Сагласност Министра културе и информисања на Правилник о систематизацији радних места, децембар 2015. године

Програм рада Завода у 2018. години усвојен одлуком Управног одбора 7. фебруара 2018.

Извештаји о раду

Извештај Завода за проучавање културног развитка за 2009. (.pdf, 4.7 Mb)
Извештај Завода за проучавање културног развитка за 2010. (.pdf, 3.2 Mb)
Извештај Завода за проучавање културног развитка за 2011. (.pdf, 4.2 Mb)
Извештај Завода за проучавање културног развитка за 2012. (.pdf, 4.2 Mb)
Извештај Завода за проучавање културног развитка за 2013. (.pdf, 1.0 Mb)
Извештај Завода за проучавање културног развитка за 2014. (.pdf, 1.0 Mb)
Извештај Завода за проучавање културног развитка за 2015. (.pdf, 1.0 Mb)
Извештај Завода за проучавање културног развитка за 2016. (.pdf, 400 kb)
Извештај Завода за проучавање културног развитка за 2017. (.pdf, 460 kb)

Конкурси:

08. 02. 2017. Конкурс за избор директора Завода за проучавање културног развитка
15. 03. 2017. Образложена листа кандидата усвојена на седници Управног одбора Завода

Остали документи:

Посебан колективни уговор за установе културе, 29. јануар 2015.
Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за установе културе, 31. јануар 2018.
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања