Јавне набавке

07. октобар 2015. НОВИ ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Програм и план рада и јавних набавки у 2017. години:

04. децембар Обавештење о закљученом уговору 02-2017
22. новембар Одлука о додели уговора ЈНМВ 02-2017
07. новембар ЈНМВ 02-2017, Набавка услуге штампе каталога и пратећег материјала за изложбу поводом обележавања јубилеја 50 година Завода за проучавање културног развитка
07. новембар Конкурсна документација ЈНМВ 02-2017
Програм рада Завода за проучавање културног развитка
План јавних набавки Завода за проучавање културног развитка

Конкурс: услуге штампе (набавка мале вредности)
19. мај 2017. Јавни позив, услуге штампе
19. мај 2017. Конкурсна документација
22. мај 2017. Питање понуђача бр. 1 и одговор Комисије у вези ЈНМВ бр. 01-2017
23. мај 2017. Питање понуђача бр. 2 и одговор Комисије у вези ЈНМВ бр. 01-2017
5. јун 2017. Одлука о додели уговора ЈНМВ бр. 01-2017
16. јун 2017. Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ БР. 01-2017

Програм и план јавних набавки у 2016. години:

Програм рада Завода за проучавање културног развитка
План јавних набавки Завода за проучавање културног развитка

Конкурс: услуге штампе (набавка мале вредности)
24. јун 2016. Јавни позив, услуге штампе
24. јун 2016. Конкурсна документација
27. јун 2016. Питање понуђача и одговор Комисије у вези ЈНМВ бр. 01-2016
1. јул 2016. Питање понуђача и одговор Комисије у вези ЈНМВ бр. 01-2016
8. јул 2016. Одлука о додели уговора ЈНМВ бр. 01-2016
21. јул 2016 Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ бр.01-2016

Програм и план јавних набавки у 2015. години:

Програм рада Завода за проучавање културног развитка
План јавних набавки Завода за проучавање културног развитка
Измењени план јавних набавки Завода за проучавање културног развитка
Нови правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (7. октобар 2015)

Конкурс: услуге штампе (набавка мале вредности)
14. април 2015. Јавни позив, услуге штампе
14. април 2015. Конкурсна документација
22. мај 2015. Обавештење о закљученом уговору JNMV-01-2015

Програм и план јавних набавки у 2014. години:

Програм рада Завода за проучавање културног развитка
План јавних набавки Завода за проучавање културног развитка

Конкурс: услуге штампе (набавка мале вредности)
23. мај. 2014. Јавни позив, услуге штампе
23. мај. 2014. Конкурсна документација
28. мај 2014. Одговор бр. 1 на питање понуђача у вези Конкурсне документације за поступак јавне набавке мале вредности, услуга штампања за потребе Завода за 2014. годину, ЈНМВ бр. 01/2014
28. мај 2014. Одговор бр. 2 на питање понуђача у вези Конкурсне документације за поступак јавне набавке мале вредности, услуга штампања за потребе Завода за 2014. годину, ЈНМВ бр. 01/2014
28. мај 2014. Измена конкурсне документације (прецизирање понуђачима)
28. мај 2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда због измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку мале вредности, услуге штампања
28. мај 2014. Конкурсна документација (измењена)
23. ЈУН 2014. ЗАКЉУЧЕНА ЈЕ JАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 01/2014, НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

Конкурс: услуге програмирања
Јавна набавка број ЈНМВ 02/2014 – Набавка услуге програмирања за Завод за проучавање културног развитка за 2014. годину
Документација:
1. 22. јул 2014. Спецификација ЈНМВ 02/2014
2. 22. јул 2014. Позив на подношење понуда
3. 22. јул 2014. Конкурсна документација за ЈНМВ БР 02/2014
4. 28. јул 2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда због измене конкурсне документације ЈНМВ 02/2014
5. 28. јул 2014. Исправка конкурсне документације
6. 28. јул 2014. Одговор на питање понуђача у вези Конкурсне документације
7. ЗАКЉУЧЕНА ЈЕ НАВНА НАБАВКА ЈНМВ 02/2014 УСЛУГЕ ПРОГРАМИРАЊА

Конкурс: Куповина рачунара и опреме
Јавна набавка број ЈНМВ 03/2014 – Набавка добара – Куповина рачунара и компјутерске опреме
Документација:
1. 6. новембар 2014. Позив за подношење понуда ЈНМВ 03/2014
2. 6. новембар 2014. Конкурсна документација
3. 12. новембар 2014. Питање бр. 1 у вези са ЈНМВ 03-2014
4. 12. новембар 2014. Одговор на питање бр. 1 у вези са ЈНМВ 03/2014
5. 05. децембар 2014. Обавештење о закључњном уговору ЈНМВ 03/2014