Службене информације

СТАТУС ЗАВОДА

Завод за проучавање културног развитка основан је 20. априла 1967. године ЗАКОНОМ О ЗАВОДУ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА („Сл. гласник С.Р.Србије“ бр. 18/67) као установа у области културе.
Оснивачка права врши и обезбеђује Влада Републике Србије у складу са законом и другим прописима. Дан Завода јесте 20. април.

Завод за проучавање културног развитка је установа културе која се бави научним, развојним и примењеним истраживањима, израдом студија и анализа у области социологије културе и културне политике, прикупљајући информације и документацију о култури, уметности и медијима у земљи и иностранству. Завод има право да своје програме валоризује и верификује на домаћем и страном тржишту.

ДЕЛАТНОСТ ЗАВОДА

Да би обезбеђивао остваривање општег интереса у области културе Завод обавља следеће делатности:

1. претежна делатност – истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама
2. истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,
3. обрада података, хостинг и сл.
4. остало образовање,
5. делатност комуникација и односа са јавношћу,
6. издавање књига,
7. издавање часописа и периодичних издања.

Од 1968. године Завод издаје часопис КУЛТУРА посвећен социологији културе и културној политици.

Управни одбор

Решењeм Владе РС о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за проучавање културног развитка, 24 Број: 119-9948/2016 од 29.12.2016. године
У УО Завода именују се:
1. за председника: Драган Мраовић, књижевник из Београда;
2. за чланове:
– Ивана Вујић, редовни професор Факултета драмских уметности Универзитета у Београду.
– др Предраг Ј. Марковић, научни саветник у Институту за савремену историју у Београду,
– Вук Ршумовић, дипл. драматург из Београда,
– др Маша Вукановић, истраживач у Заводу за проучавање културног развитка

Надзорни одбор

Решењем Владе РС о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за проучавање културног развитка, 24 Број: 119-10278/2016 од 29.12.2016. године
У НО Завода именују се:
1. за председника: проф. др Владимир Познанић, редовни професор Факултета за економију, финансије и администрацију у Београду;
2. за чланове:
– Милица Исаиловић, дипл. економиста, саветник у Министарству културе,
– др Биљана Јокић, истраживач у Заводу за проучавање културног развитка

Преузмите:

Статут Завода за проучавање културног развитка од 30. јануара 2016. годинe
Измене и допуне Статута Завода за проучавање културног развитка од 22. јула 2014. годинe
Статут Завода за проучавање културног развитка
Правилник о систематизацији радних места, децембар 2015. године
Сагласност Министра културе и информисања на Правилник о систематизацији радних места, децембар 2015. године
Правилник о допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Заводу за проучавање културног развитка, фебруар 2016. године
Сагласност Министра културе и информисања на Правилник о допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Заводу за проучавање културног развитка, фебруар 2016. године
Посебан колективни уговор за установе културе, 29. јануар 2015.

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Финансијски извештај за 2009. годину усвојен на УО Завода
Извештај Завода за проучавање културног развитка за 2009. (.pdf, 4.7 Mb)
Финансијски извештај за 2010. годину усвојен на УО Завода (.pdf, 1.8Mb)
Извештај Завода за проучавање културног развитка за 2010. (.pdf, 3.2 Mb)
Финансијски извештај за 2011. годину усвојен на УО Завода (.pdf, 0.5Mb)
Извештај Завода за проучавање културног развитка за 2011. (.pdf, 4.2 Mb)
Извештај Завода за проучавање културног развитка за 2012. (.pdf, 4.2 Mb)
Извештај Завода за проучавање културног развитка за 2013. (.pdf, 1.0 Mb)
Извештај Завода за проучавање културног развитка за 2014. (.pdf, 1.0 Mb)
Извештај Завода за проучавање културног развитка за 2015. (.pdf, 1.0 Mb)
Извештај Завода за проучавање културног развитка за 2016. (.pdf, 400 kb)

08. 02. 2017. Конкурс за избор директора Завода за проучавање културног развитка
15. 03. 2017. Образложена листа кандидата усвојена на седници Управног одбора Завода

ПОСЛОВИ  /  ИЗВРШИОЦИ У ЗАВОДУ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА

1.   ДИРЕКТОР – др Вук Вукићевић

ОДЕЉЕЊЕ ОПШТИХ ПОСЛОВА

2.    СЕКРЕТАР / КООРДИНАТОР ОДЕЉЕЊА – Данијела Обрадовић
3.    АДМИНИСТРАТИВНИ СЕКРЕТАР / ОРГАНИЗАТОР ОПШТИХ ПОСЛОВА – Марина Живановић
4.    СТРУЧНИ САРАДНИК – ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА – (упражњено)
5.    МЛ. СТР. САРАДНИК – БЛАГАЈНИК – Надежда Јовановић
6.    СТР.САРАДНИК ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ – Мануела Граф
7.    ВОЗАЧ / ДОМАР – Славиша Ранитовић
8.    ХИГИЈЕНИЧАР / КАФЕ КУВАРИЦА – Зора Рамић

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊА

9.    САВЕТНИК / КООРДИНАТОР ОДЕЉЕЊА ИСТРАЖИВАЊА – Слободан Мрђа
10.  ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК / ИСТРАЖИВАЧ:
–  Драгана Мартиновић
–  Маша Вукановић
–  Маја Тодоровић
–  Дејан Загорац
–  Маријана Миланков
–  Бојана Субашић
–  Биљана Јокић
–  Богдана Опачић
–  Ана Стојановић
11. СТРУЧНИ САРАДНИК / ОРГАНИЗАТОР  ИСТРАЖИВАЊА :
–  Маја Маринковић
–  Тамара Петровић

ИНФОРМАТИЧКО – ДОКУМЕНТАЛНО ОДЕЉЕЊЕ

12.    ВИШИ СТР. САР./ КООРДИНАТОР  ИНФОРМАТИЧКО- ДОКУМЕНТАЛНОГ ОДЕЉЕЊА  – Јелена Вујановић
13.    СТРУЧНИ САРАДНИК У ИНФО-ДОКУМ. ОДЕЉЕЊУ:
–  Синиша Стефановић
–  Маријана Узуновски
–  Бојана Косорић
14.  УРЕДНИК ЗА УМЕТНИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКУ И ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
– Пеђа Пивљанин

УКУПНО: 14 ПОСЛОВА 24 ИЗВРШИЛАЦА