"> Трибина посвећена теми Ка друштву у ком су вредности важне „Култура у транзицији друштвених вредности“ | Завод за проучавање културног развитка

Трибина посвећена теми Ка друштву у ком су вредности важне „Култура у транзицији друштвених вредности“

БАЗААРТ и Завод за проучавање културног развитка вас позивају на
прву трибину посвећену теми
Ка друштву у ком су вредности важне
„Култура у транзицији друштвених вредности“

у четвртак, 18. априла, у 19 часова,
у Заводу за проучавање културног развитка, Риге од Фере 4, Београд

Култура има кључну улогу у обликовању вредности средине у којој настаје. Од неговања културне баштине, до критичког преиспитивања актуелних праваца развоја друштва, култура гради вредносни идентитет и интегритет заједнице и друштва.
У Србији је, с друге стране, крајем 20. века, започет процес транзиционих промена и формулисања нових циљева и приоритета развоја у свим областима друштва. Дубинске економске и политичке промене, које кулминирају кризом система вредности, захтевају од културе да редефинише своју улогу у креирању вредносног амбијента друштва.
У таквој ситуацији, намеће се низ питања:
– Да ли се српско друштво налази у кризи вредности?
– Како се култура одређује према друштвеним вредностима, њиховој промени или кризи?
– Које вредности култура промовише, које поруке и утицаје емитује и на који начин то чини?
– Ко чини културни систем? Ко је публика, ко су ствараоци, постоје ли нове елите?
– Какве ће бити друштвене последице актуелног понашања културе, као и вредности, порука и утицаја које промовише?

У разговору учествују:
– Милена Драгићевић Шешић, Унеско катедра за културну политику и менаџмент
– Слободан Цвејић, Одељење за социологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
– Владимир Коларић, Завод за проучавање културног развитка
– Јасна Димитријевић, Задужбина Илије М. Коларца
– Ана Мартиноли, Факултет драмских уметности Универзитета уметности у Београду
– Вирџинија Ђековић, Асоцијација Независна културна сцена Србије
Разговор води Јована Караулић, Факултет драмских уметности Универзитета уметности у Београду.
ДОБРОДОШЛИ!