Завод за проучавање културног развитка

Бројеви говоре

0+
успешних пројеката
0+
издатих часописа и књига
0
година истраживања
0+
остварених сарадњи
0
година часописа Култура

Ваш Запрокул

Запрокул

Завод за проучавање културног развитка је институција културе која се од 1967. године бави:

  • научним,
  • развојним и
  • примењеним истраживањима,
  • израдом студија и анализа.

Завод за проучавање културног развитка је јединствена институција културе – не само у Србији, већ и у региону, а мултидисциплинарни тим чине стручњаци из области социологије, психологије, етнологије, антропологије, менаџмента културе и медија, теорије културе и уметности, културне политике, историје, историје уметности, археологије, културног туризма, филмске продукције, филологије, књижевности, библиотекарства, информатике, политикологије, екологије, економије и права.

Истраживања у култури

Научна, развојна и примењена

Стратегије, студије и анализе

у области социологије културе и културне политике

Издаваштво

Часопис „Култура”, књиге и периодична издања

Програми

Награда „Новица Тадић“
Циклус трибина „Стеван Мајсторовић”

Библиотека

Стручна литература, принципи савременог библиотекарства

Култура

Пројекти

Истраживања, стратешко планирање, међународна сарадња, издаваштво, програми…

Издаваштво

Časopis Kultura - izdanje Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka

ЧАСОПИС КУЛТУРА