14. poziv Unesko Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost

Do 16. maja 2023. godine, Unesko će primati predloge projekata u okviru 14. Poziva za apliciranje za sredstva Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (u daljem tekstu Fond). Fond je uspostavljen Konvencijom o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza (2005) i podržava pojavu dinamičnog kulturnog sektora u zemljama u razvoju.

14. poziv UNESCO Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost

Pravo prijave imaju organi javnih vlasti, javne institucije i nevladine organizacije iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije 2005 (među kojima je i Srbija), kao i međunarodne nevladine organizacije registrovane u zemljama potpisnicama Konvencije 2005.

Projekti moraju jasno dovesti do strukturnih promena kroz:

  • uvođenje i/ili razradu praktičnih politika i strategija koje imaju direktan i strukturni uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikim kulturnim izrazima
  • jačanje veština u javnom sektoru i organizacijama civilnog društva za podršku održivim lokalnim i regionalnim kulturnim industrijama i tržištima u zemljama u razvoju.

Svi projekti bi u krajnjem ishodu trebalo da doprinesu održivom kreativnom ekosistemu i Agendi Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine.

Od 2010. godine, Fond je uložio preko 10 miliona američkih dolara za finansiranje 140 projekata u 69 zemalja u razvoju, kao podršku kreativnoj ekonomiji i inkluzivnom i održivom ekonomskom rastu u kreativnim i kulturnim industrijama. Ove različite inicijative doprinele su razvoju i sprovođenju kulturnih politika, jačanju kulturnog preduzetništva i profesionalnih obuka, pristupa novim tržištima i učešća u kulturnom životu. Pogledajte pregled podržanih projekata.

Maksimalni iznos sredstava koji se može potraživati po projektu je 100.000 američkih dolara. Period implementacije projekata je između 12 i 24 meseca, sa početkom realizacije najranije od aprila 2024. godine. Na konkurs se aplicira putem elektronske platforme, a prijave se popunjavaju na engleskom ili francuskom jeziku. Krajnji rok za slanje prijava je do podneva 16. maja 2023. godine.

Dodatne informacije o vrstama prihvatljivih projekata i načinu apliciranja preuzmite OVDE.

14. poziv UNESCO Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost

Календар

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве