Б. Јокић, Д. Мартиновић, Музеји Србије – актуелно стање (2009)

1. јуна 2009.

Ова публикација настала је из потребе да се сагледа стање музејског рада у свим његовим значајним аспектима: музејски објекти, излагачки простори, депои, фондови, документација, опрема, људски ресурси, програмска понуда, посетиоци, издавачка делатност, односи с јавношћу, сарадња са другим институцијама, структура буџета, приоритети и проблеми у функционисању музеја. Подаци приказани у овој публикацији засновани су на информацијама добијеним из упитника који су били прослеђени свим музејским установама. Такође, ту су и прилози стручњака за поједине области, које су биле предмет истраживања, поткрепљени статистички обрађеним подацима из формиране базе о музејима Србије. Публикација представља допринос јаснијем сагледавању проблема и потенцијалних решења од значаја за музејску делатност у актуелном друштвеном контексту.

Преузмите публикацију

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка