Нова публикација: МУЗЕЈИ СРБИЈЕ – АКТУЕЛНО СТАЊЕ

21. јануара 2010.

МУЗЕЈИ СРБИЈЕ – АКТУЕЛНО СТАЊЕ
Београд, 2009

 

Пројекат „Музеји Србије – актуелно стање“ покренут је за потребе
конференције „Културна политика у области културног наслеђа и трансформација
институција“1. Завод за проучавање културног развитка добио
је задатак да спроведе истраживање везано за стање материјалног и
нематеријалног културног наслеђа у Србији, а посебно установа од
виталног значаја за неговање баштине – музеја и завода за заштиту
споменика културе. Овде ћемо се задржати на приказу дела пројекта који
се односи на музеје, док ће заводи за заштиту споменика бити предмет
посебног разматрања.
(из Предговора)

 

 

САДРЖАЈ:

ПРЕДГОВОР стр.3
УВОД стр.5

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИСТРАЖИВАЊУ стр.8
• Предмет истраживања
• Циљеви истраживања
• Методологија истраживања
• Одзив музеја на анкету
• Резиме главних резултата

АНАЛИЗЕ ОДАБРАНИХ ОБЛАСТИ стр.17
• Драгана Мартиновић: Музејски простори
• Неда Јевремовић: Документација као основни степен музеолошког рада
• мр Владимир Кривошејев: Изложбе, програми, посетиоци
• Александра Савић: Музеји и јавност, неопходност комуникације
• Биљана Јокић: Људски ресурси у музејима
• мр Слободан Мрђа: Информационо-комуникационе технологије у музејима Србије
• мр Маша Вукановић: Музеји и финансије

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА стр.69
ПРИЛОГ: Упитник „Музеји Србије – актуелно стање“ стр.75

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка