Шабац. Анализа културног система (2010.) | Завод за проучавање културног развитка

7. априла 2010.

Публикација је настала као резултат теренског истраживања у Шапцу, у оквиру пројекта Локалне културне политике. Анализа представља преглед свих културних актера у организацији културног система и функционисања културне политике града (установа и актера цивилног сектора као стваралаца културне понуде, локалне управе и одељења у чијој је надлежности култура као доносилаца одлука односно креатора културне политике, медија и културне и уметничке елите као посредника у култури и публике за коју се културни садржаји креирају). Након анализе урађен је и предлог локалног плана културног развоја Шапца (предлог стратегије културног развоја за период од 2011. до 2015. године) који је предат на даљу разраду локалној самоуправи.

Преузмите публикацију

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка