Представљање публикације „Културне праксе грађана Србије“

15. децембра 2011.

У четвртак 15-ог децембра у 12 часова у просторијама Завода за проучавање културног развитка Предраг Цветичанин и Маријана Миланков, аутори, представили су јавности публикацију „Културне праксе грађана Србије“.

Публикација је резултат рада на пројекту Завода, започетог у 2010. години, којим су на репрезентативном националном узорку од 1500 особа посматрани и утврђивани обрасци културних пракси грађана. Пажња аутора усмерена је на пет аспеката културних пракси: културне потребе, културне навике, укусе, знања о култури, поседовање културних добара. Поред тога истраживана је културна понуда у местима боравка испитаника која је потом упоређена са стањем културне понуде у регионима у Србији и земљама ЕУ. Резултати истраживања изнети у овој публикацији, намењеној како истраживачима тако и широј културној и политичкој јавности, поткрепљени су графичким приказима статистичких израчунавања.

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка