Регионалнe развојнe агенцијe и културни развој у Србији

12. априла 2019.

Аутор пројекта: др Ана Стојановић, истраживач

Култура представља значајан потенцијал одрживог развоја локалних заједница и региона. Поред установа културе и организација цивилног друштва све значајнију улогу у креирању и реализацији развојних пројеката имају Регионалне развојне агенције.

Основане са циљем да активно помажу привредни развој региона у Србији, регионалне развојне агенције све више препознају поље културе као ресурс за друштвени и економски развој локалних заједница и успостављање међународне сарадње. Иако реализују пројекте који су у директној или индиректној вези са развојем културних и креативних индустрија у Србији, ове агенције не представљају „традиционалне“ актере у култури (установе и организације у култури) те је и њихов допринос остваривању културног развитка недовољно познат и препознат у културној политици.

Пројекат Улога регионалних развојних агенција у развоју културе у Србији има за циљ да прикупи основне информације о регионалним развојним агенцијама (статус, оснивачи, начин функционисања, активности) сa фокусом на пројектне активности регионалних развојних агенција у области културе, као и да испита ефекте тих пројеката у погледу одрживог развоја локалних заједница.

Резултати истраживања објављени су у електронској публикацији „Регионалнe развојнe агенцијe и културни развој у Србији“, аутора др Ане Стојановић.

 

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка