Развој библиотеке Завода за проучавање културног развитка током 2019. године | Завод за проучавање културног развитка

1. маја 2019.

Основна делатност Библиотеке Завода за проучавање културног развитка је да пружа приступ информацијама тако што их свеобухватно прикупља, обрађује и ставља на располагање истраживачима Завода, али и свим заинтересованим странама. У обављању своје делатности Библиотека Завода прати и примењује принципе савременог библиотекарства, редовно прати прописе, набавља актуелну стручну литературу.

Рад на пројекту Библиотека Завода спроведен је по плану и програму. Одобрена средства за набавку материјала утрошена су у целости у две етапе. У првој фази рада на пројекту  најпре је свим истраживачима и докуметалистима у Заводу упућено циркуларно писмо, ради састављања списка неопходне литературе за рад. Након обраде прикупљених спискова, приступило се испитивању тржишта, консултацијама са издавачима и прибављању неопходне литературе. Координаторке пројекта су стално биле доступне запосленима у Заводу како би им се на време набавила неопходна литература за рад. У договору са истраживачима и докуметалистима, поједини недоступни наслови су замењени адекватним. Обрађене су поруџбине и након испоруке приступљено је пријему и обради нових књига, додељене су сигнатуре и извршен је смештај у фонд. У другој етапи рада координаторке су бирале наслове за набавку на основу уобичајених потреба, али су учиниле и одабир значајних дела из области културе, те се приступило и  финализацији друге етапе прибављања неопходне литературе за Библиотеку Завода.  Након пријема нових публикација, извршена је исплата друге етапе поручивања, потом се приступило обради нових књига, додељивању сигнатура и смештају у фонд.

Захваљујући пројекту Библиотека Завода  фонд је обогаћен за 257 јединица укупно, 211 монографских публикација (куповина 188, поклон 23), као и 46 серијских публикација. Ово значајно повећање фонда публикацијама из области културе, социологије, теорије и историје уметности допринело је квалитетнијем и инспиративнијем раду истраживача на текућим пројектима.

Број корисника се повећао, што повећањем броја запослених као примарних корисника, али и екстерних корисника, студената социологије и ФДУ.

Пројекат Библиотека Завода допринео је развоју и интензивирању сарадње са значајним институцијама у области библиотекарства: Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић, Народном библиотеком Србије и матичном Библиотеком града Београда.

Координаторке: Јелена Ђорђевић и Маријана Узуновски

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка