9 март 2017. ОБАВЕШТЕЊЕ О КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА.

9. марта 2017.

Дана 07. марта 2017. године, Управни одбор Завода је на својој трећој, редовној седници у оквиру друге тачке дневног реда, прегледао пристиглу документацију поводом конкурса за избор директора и са тим у вези констатовао:

1. Укупан број благовремено пристиглих пријава на конкурс је 9 (девет).
2. 8 (осам) пријава је потпуно, са свим пратећим доказима у смислу потврда/докумената, које су у складу са законом и објављеним јавним конкурсом захтеване у прилогу пријава.
3. Једна пријава је закључком одбачена као НЕПОТПУНА обзиром да не садржи све тражене доказе.
4. Управни одбор доноси одлуку да се са свим уредно пријављеним кандидатима одрже разговори у четвртак, 09. марта 2017. год. са следећим распоредом:

1. БОЈАН МИЛОСАВЉЕВИЋ – у 11 часова (биографија и предлог програма рада)
2. ВУК ВУКИЋЕВИЋ – у 11:30 часова (биографија и предлог програма рада)
3. НЕБОЈША ГАШИЋ – у 12 часова (биографија и предлог програма рада)
4. ДРАГАН ЋАЛОВИЋ – у 12:30 часова (биографија и предлог програма рада)
5. БОРИСЛАВ ШУРДИЋ – у 14 часова (биографија, библиографија и предлог програма рада)
6. ЉИЉАНА МАНИЋ – у 14:30 часова (биографија и предлог програма рада)
7. ИВАНА ЛУЧИЋ ТОДОСИЋ – у 15 часова (биографија и предлог програма рада)
8. МИЛОШ МИЛЕНКОВИЋ – у 15:30 часова (биографија и предлог програма рада)

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка