Б. Опачић, Б. Субашић, Културне потребе и навике грађана Србије

31. марта 2017.

Студија Културне потребе и навике грађана Србије резултат је анкетног истраживачког пројекта које се ослања на претходно истраживање Завода на тему културне партиципације, Културне праксе грађана Србије из 2010. године, а које је рађено компаративно у односу на истраживање Одбор за грађанску иницијативу из Ниша из 2005. године Културне навике, потребе и укуси грађана Србије и Македоније.

Теренски рад је спроведен крајем 2015. године, на националном узорку од 1.565 испитаника. Пројекат је резултат партнерства Србије, односно Министарства културе и информисања, и Унеска на пројекту Индикатори утицаја културе на развој (UNESCO Culture for Development Indikators). План је да се у будућности настави ова пракса те да наредно истраживање буде реализовано 2020. године.

Резултати су презентовани у Заводу за проучавање културног развитка 14. децембра 2016. године.

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка