Библиотека Завода за проучавање културног развитка

3. фебруара 2020.

Основна делатност Библиотеке Завода за проучавање културног развитка је да омогући приступ информацијама тако што их свеобухватно прикупља, обрађује и ставља на располагање истраживачима Завода, али и свим заинтересованим странама. У обављању своје делатности Библиотека Завода прати и примењује принципе савременог библиотекарства, редовно прати прописе и набавља актуелну стручну литературу.

Библиотека прати издавачку делатност из области стручних публикација у земљи и иностранству ради набавке нових издања и подизања нивоа квалитета библиотечког фонда. Захваљујући набавци актуелних наслова, књига, часописа и стручне литературе стекли су се услови за даљи рад на повећању броја читалаца међу студентима, стручњацима и другим грађанима заинтересованим за проучавање културног развитка. Потребно је наставити са набавком књига и литературе из области социологије, посебно социологије културе, културне политике, историје, историје уметности, антропологије и других хуманистичких наука и уметничких домена.

У плану је да се започне систематизација у јединствену базу – електронску библиотеку претходних година дигитализованих (у .пдф формату) издања и грађе прикупљене током реализације пројеката Завода, у складу са смерницама Министраства културе и информисања и другим интернационалним системима метаподатака.

Планиране су и активности у правцу развоја међубиблиотечке позајмице у земљи и иностранству.

Неопходно  је редовно и континуирано радити на формирању текуће библиографије издања Завода која би, такође, била доступна на сајту и у будућности штампана као додатак уз одабрано издање Завода у мањем, ограниченом тиражу, што ће обезбедити прикладан материјал за будуће формирање ретроспективне библиографије.

Координатори: Јелена Ђорђевић и Маријана Узуновски
Сарадници: Јелена Вујановић, Драгана Мартиновић, Пеђа Пивљанин

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка