Бр. 128/2010. Креативни сектор: контуре новог модела развоја

21. октобра 2010.

128Гојко Рикаловић, УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
Гојко Рикаловић и Христина Микић, ЕКОНОМСКА ЕФИКАСНОСТ И УТВРЂИВАЊЕ ТИПОВА РАЗВОЈА КРЕАТИВНОГ СЕКТОРА
Стеван Деветаковић, ДРУШТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА И КРЕАТИВНИ СЕКТОР У РЕГИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ СРБИЈЕ
Христина Микић, КРЕАТИВНИ СЕКТОР У ЕКОНОМСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА
Бисерка Комненић, УПРАВЉАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ КАПИТАЛОМ У КРЕАТИВНОМ СЕКТОРУ
Дејан Молнар, КОНЦЕПТ КРЕАТИВНИХ ГРАДОВА ИЗ ЕКОНОМСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ
Братислав Илић, КРЕАТИВНИ СЕКТОР И МЕТАМОРФОЗА ПРОСТОРА: ГРАД ИНФОРМАЦИОНО-ТЕХНОЛОШКЕ ЕРЕ 21. ВЕКА
Зоран Ђелов, КРЕАТИВНА ЕКОНОМИЈА, ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ПРОСПЕРИТЕТ ГРАДОВА
Мирјана Николић, БУДУЋНОСТ СРПСКОГ МЕДИЈСКОГ ПРОСТОРА – КРЕАТИВНО VS. КОМЕРЦИЈАЛНО
Ана Мартиноли, НОВИ МЕДИЈИ И КРЕАТИВНЕ ИНДУСТРИЈЕ – НОВЕ МОГУЋНОСТИ ЗА ПУБЛИКУ
Маја Вукадиновић и Гордана Гаврић, КРЕАТИВНИ РАДНИЦИ – ЗВЕЗДЕ МЕДИЈСКЕ КУЛТУРЕ
Ана Гњатовић, Смиљка Исаковић и Гордана Гаврић, КРЕАТИВНИ СЕКТОР КАО ФАКТОР РАЗВОЈА ДРУШТВА У НОВОМ МИЛЕНИЈУМУ
Катарина Панић, ПОЛИТИКА ДРУШТВЕНЕ ОДГОВОРНОСТИ КАО ЈЕДНА ОД ДЕТЕРМИНАНТИ РАЗВОЈА КРЕАТИВНОГ СЕКТОРА

ИСТРАЖИВАЊА

Александра Марић, НАЈАВА АПОКАЛИПСЕ У ДИСКУРСУ МАСОВНИХ МЕДИЈА
Нина Михаљинац и Андрија Стојановић, ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Љиљана Рогач, СРБИЈА У ЕВРОПСКИМ ПУТЕВИМА КУЛТУРЕ
Ивана Ћирић и Ана Павловић, ДИГИТАЛНА КУЛТУРА КАО ИСХОДИШТЕ САВРЕМЕНОГ МАРКЕТИНГА: СА ОНЕ СТРАНЕ ИЛУЗИЈЕ
Младен Калпић, ТАРЗАН И ЈАМЕС БОНД
Александра Ђуричић, СРПСКО ПОЗОРИШТЕ У УСЛОВИМА ДРУШТВЕНЕ ТРАНЗИЦИЈЕ

ТРИБИНА

Љиљана Гавриловић, МЕДИЈСКА СЛИКА МУЗЕЈА: МУЗЕЈИ У БЕОГРАДУ

ОСВРТИ

Смиљка Исаковић, КУЛТУРНО ЛЕТО У БЕОГРАДУ 2010.

ПРИКАЗИ

Јадранка Божић, ОБОЛ ФИЛОЗОФСКОЈ КРИТИЦИ МЕДИЈА
Смиљка Исаковић, ПАВЛЕ СТЕФАНОВИЋ: ПУТЕВИМА СИМФОНИЈЕ
Анђелка Јанковић, THE MUSEUM AS FORUM AND ACTOR
Тијана Ђуричић, ПРОШИРЕНА СЦЕНОГРАФИЈА 2:О АУТОРИМА/УМЕТНИЦИМА

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка