Бр. 130/2011 Културна политика

18. маја 2011.

130Приредила др Весна Ђукић

Весна Ђукић, УВОДНЕ НАПОМЕНЕ ПРИРЕЂИВАЧА: РАЗВОЈ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ
Весна Чопич, ПРОБЛЕМАТИЧНОСТ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ КОТ ПОЛИТИКЕ
Сањин Драгојевић, КУЛТУРНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА У КОНТЕКСТУ ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ
Ана Стојановић, СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА КУЛТУРЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У СРБИЈИ
Христина Микић, КУЛТУРНА ПОЛИТИКА И САВРЕМЕНИ ИЗАЗОВИ ФИНАНСИРАЊА КУЛТУРЕ: МЕЂУНАРОДНА ИСКУСТВА И СРБИЈА

УПОРЕДНЕ АНАЛИЗЕ СИТУАЦИЈЕ

Slavica Radišić, PUBLIC ART POLICIES – A COMPARATIVE STUDY
Зорана Вранеш, СТРАТЕШКА ДИЛЕМА КУЛТУРНИХ ПОЛИТИКА
Татјана Николић, Милош Кувекаловић и Жарко Комар, ОСНОВНА ЗАКОНСКА РЕШЕЊА У КУЛТУРИ – СРБИЈА, НЕМАЧКА, ЛИТВАНИЈА И ГРЧКА
Вук Вукићевић, ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ
Љиљана Миливојевић, ДЕЦА И КУЛТУРА У СРБИЈИ
Вишња Кисић, КУЛТУРНЕ И КРЕАТИВНЕ ИНДУСТРИЈЕ У ЕВРОПИ
Милена Каличанин, КУЛТУРНА ПАРТИЦИПАЦИЈА И КОНЗУМАЦИЈА
Славица Вучетић, ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

ИСТРАЖИВАЊА

Предраг Цветичанин, ВАНИНСТИТУЦИОНАЛНИ АКТЕРИ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ У СРБИЈИ, ЦРНОЈ ГОРИ И МАКЕДОНИЈИ
Владимир Кривошејев, МУЗЕЈСКА ПОЛИТИКА У СРБИЈИ: НАСТАЈАЊЕ, КРИЗА И НОВИ ПОЧЕТАК
Драгана Мартиновић, КУЛТУРНА ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНИХ МУЗЕЈА У СРБИЈИ
Љиљана Рогач, КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ СРБИЈЕ У ЕВРОПИ И СВЕТУ: 2000 – 2010.
Душица Драгин, ПРЕДУЗЕТНИШТВО У КУЛТУРИ
Мина Падежанин, КУЛТУРНА ПОЛИТИКА VS ГЛОБАЛИЗАЦИЈА – РАЗНОЛИКОСТ ПРОТИВ УНИФОРМНОСТИ
РАДОВИ ЗА ЧАСОПИС КУЛТУРА – УПУТСТВО

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка