Бр. 133/2012. Филозофија медија

30. јануара 2012.

133Дивна Вуксановић, Сеад Алић и Драган Ћаловић, РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
Дивна Вуксановић, ФИЛОЗОФИЈА МЕДИЈА VS. МИСЛИТИ МЕДИЈЕ
Сеад Алић, ЧЕМУ ФИЛОЗОФИЈА /АКО НИЈЕ ФИЛОЗОФИЈА/ МЕДИЈА
Драган Ћаловић, У ПОТРАЗИ ЗА ЕСТЕТИКОМ МЕДИЈА
Ненад Вертовшек, НОВА МЕДИЈСКА СТВАРНОСТ – КОРАК ДАЉЕ ИЗВАН ЕТИКЕ И ПОВРАТАК БИЈЕГУ ОД СЛОБОДЕ
Зоран Јевтовић, Татјана Вулић и Драгана Павловић, ФИЛОСОФИЈА СТРАХА И (РЕ)КОНСТРУИСАЊЕ МЕДИЈСКЕ СТВАРНОСТИ
Саша Радојчић, ИДЕНТИТЕТ У ВИРТУЕЛНОМ СВЕТУ
Марко М. Ђорђевић, ВИРТУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ И МЕДИЈСКЕ ОПСЕНЕ – ИСТИНА ПРИВИДА, ПРИВИД ИСТИНЕ
Бојан Благојевић, ИНТЕРНЕТ И АУТЕНТИЧНОСТ: МОЖЕМО ЛИ СЕ УЛОГОВАТИ У КЈЕРГЕРОВСКУ ИНДИВИДУАЛНОСТ
Недиљко Матић, ХЕРМЕНЕУТИКА ПОТРОШАЧКОГ ДРУШТВА
Никола Дедић, МЕДИЈИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ: CAGE & ALTHUSSER
Јадранка Божић, ТРАНСФОРМАЦИЈЕ КОНЦЕПАТА УСМЕНОСТИ И ПИСМЕНОСТИ У ИНФОРМАТИЧКОЈ КУЛТУРИ
Владислава Гордић Петковић, НОВИ МЕДИЈИ И ПИСМЕНОСТ: ПОЕТИКА ЕКРАНА И НОВЕ ФОРМЕ ЧИТАЊА
Татјана Миливојевић, Драгана Јовановић и Александра Бокан, УТИЦАЈ НОВИХ КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА НА ПЕРЦЕПЦИЈУ ВРЕМЕНА
Ливиа Павлетић, ТКО И КАКО ИСТРАЖУЈЕ МЕДИЈЕ
Биљана Јокић, МАС-МЕДИЈИ И КРИТИЧКО ПРОМИШЉАЊЕ ДРУШТВЕНИХ ПОЈАВА
Виолета Цветковска Оцокољић и Татјана Цветковски, МЕТАСЛИКЕ КАО ОБЛИК КРЕИРАЊА КУЛТУРНИХ ВРЕДНОСТИ
Марко Стаменковић, СЛИКЕ НЕМОГУЋЕГ ДОГАЂАЈА
Саша Милић, КЛАСИЧНИ ХОЛИВУДСКИ ФИЛМ И ЊЕГОВЕ МОДИФИКАЦИЈЕ ПОСЛЕ 1960. ГОДИНЕ
Љубомир Маширевић, ПОСТМОДЕРНА ТЕОРИЈА И ФИЛМ
Дубравка Валић Недељковић, РИАЛИТИ ПРОГРАМИ: ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ ДИСКУРСА
Дејан Пралица, ОДНОС ЈАВНОСТИ И НЕЗАВИСНОГ РЕГУЛАТОРНОГ ТЕЛА ПРЕМА РИЈАЛИТИ ПРОГРАМИМА У СРБИЈИ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА ДВОР
Весна Срнић, GLOCAL MULTIMEDIA ART
Нинослава Вићентић, ОПШТЕ ОДЛИКЕ УМЕТНОСТИ И УЛОГА МЕДИЈА У ИЗНОШЕЊУ ДРУШТВЕНО-АНГАЖОВАНОГ СТАВА БЕОГРАДСКОГ НОВОГ ТАЛАСА
Андријана Ристић, ОД ФИЛОЗОФИЈЕ ПРВОГ ПЕТОГОДИШЊЕГ ПЛАНА ДО ПОПУЛАРНЕ КУЛТУРЕ – ИЛУСТРОВАНА ШТАМПА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Душан Ч. Јовановић, МЕДИЈСКЕ ОСОБЕНОСТИ ХРВАТСКЕ-РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ ИЗ УГЛА 400 КИЛОМЕТАРА ИСТОЧНО
Тамара Боровица и Светлана Костовић, САВРЕМЕНИ МЕДИЈИ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ
Зорица Станисављевић Петровић, МЕДИЈСКО ВАСПИТАЊЕ У ВРТИЋУ

ИСТРАЖИВАЊА

Станислава Марић Јуришин и Бојана Марковић, УТИЦАЈ ТЕЛЕВИЗИЈЕ НА РАЗВОЈ ИНТЕРЕСОВАЊА КОД МЛАДИХ
Слађана Стаменковић, УРБАНА ТЕЛЕВИЗИЈА – ПОСРЕДОВАЊЕ СТВАРНОСТИ У КОЈОЈ ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ И ЕТИКА НОВИНАРА ИГРАЈУ СПОРЕДНУ УЛОГУ

ОСВРТИ

Ивана Ђоковић, ДЕНИС ТОМПСОН О ПАТЕРНАЛИЗМУ

ПРИКАЗИ

Александра Ђуричић, БАЛКАНСКИ МАГИЈСКИ ПРОСТОР

РАДОВИ ЗА ЧАСОПИС КУЛТУРА – УПУТСТВО

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка