Бр. 134/2012. Наратологија и Српска филозофска култура

26. априла 2012.

134НАРАТОЛОГИЈА

Миланка Тодић, ХЕРОИНЕ КОЛОНИЈАЛИЗМА У СРБИЈИ
Небојша Ковачевић, ЧИТАЊЕ И ЉУБАВ – (РЕ)КОНСТРУКЦИЈА ЈЕДНОГ СЕЋАЊА
Новак Малешевић, ЗНАК У ХАМЛЕТУ
Софија Тодић, ХЕДА ГАБЛЕР – КЛАВИР КАО ДРАМСКО ОРУЂЕ
Изабела ван Елферен и Имар де Врис, ПЛУТАЈУЋИ ГЛАМУР – РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА, ПЕРФОРМАТИВНОСТ И ИДЕНТИТЕТ У ЗВОНУ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА
Ана Сладојевић, МУЗЕЈ АФРИЧКЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ И ЊЕГОВ АНТИКОЛОНИЈАЛНИ ДИСКУРС
Горан Гаврић, НАРАТОЛОГИЈА ПАУЛА КЛЕА – ВИЗУЕЛНО ИЗМЕЂУ КЊИЖЕВНОСТИ И МУЗИКЕ
Предраг Миладиновић, ПОЗИЦИЈА УМЕТНИКА У ПОСТСОЦИЈАЛИЗМУ: СЛУЧАЈ РАШЕ ТОДОСИЈЕВИЋА
Марија Ћирић, НАРАЦИЈА И ФИЛМСКА МУЗИКА
Наташа Симеуновић Бајић, НАРАТИВНЕ МАТРИЦЕ И ДИСКУРЗИВНЕ ПРАКСЕ ФИЛМА МОНТЕВИДЕО, БОГ ТЕ ВИДЕО
Борислава Вучковић, МЕДИЈСКА КУЛТУРА ЂУРЧАНА
Љиљана Благојевић, РАСКРШЋА САВРЕМЕНЕ АРХИТЕКТУРЕ
Лидија Ђокић и Александра Костић, УРБАНО ОСВЕТЉЕЊЕ: ПРИМЕНА СВЕТЛОСТИ У БОЈИ И ДИНАМИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА

СРПСКА ФИЛОЗОФСКА КУЛТУРА

Драгослав Стоиљковић, ЗНАЧАЈ БОШКОВИЋЕВЕ ТЕОРИЈЕ ПРИРОДНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ ЗА САВРЕМЕНУ НАУКУ И ФИЛОЗОФИЈУ
Ирина Деретић, ФИЛОЗОФИЈА И ЈЕЗИКОСЛОВЉЕ У ДЕЛУ САВЕ МРКАЉА
Милош Аџић и Сенка Милошевић, ИЗ СТАРИЈЕ СРПСКЕ ЛОГИКЕ
Борис Милосављевић, ЛИБЕРАЛИЗАМ, ПОЗИТИВИЗАМ И ПАТРИОТИЗАМ ВЛАДИМИРА ЈОВАНОВИЋА
Ева Камерер, ТЕОРИЈА ЕВОЛУЦИЈЕ ИЗМЕЂУ ДАРВИНИЗМА И ЛАМАРКИЗМА
Владимир Милисављевић, СУБЈЕКТИВНОСТ, ЕГЗИСТЕНЦИЈА, СТРУКТУРА
Часлав Д. Копривица, О НЕОПХОДНОСТИ СТАНДАРДИЗОВАЊА СРПСКЕ ОНТОЛОШКЕ ТЕРМИНОЛОГИЈЕ
Дивна Вуксановић, ВИЗУЕЛНА КУЛТУРА У ЕРИ МЕДИЈА
Предраг Крстић, О НАВОДНОМ ПРАВУ ДА СЕ ФИЛОЗОФСКА КУЛТУРА СМАТРА ПОСЕБНОМ И НЕПРОЛАЗНОМ
Слободан Васић, РАЗМАТРАЊЕ РЕЛИГИЈСКЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ У САВРЕМЕНОЈ СРПСКОЈ ФИЛОЗОФСКОЈ И ДРУШТВЕНОЈ МИСЛИ
Милијана Ђерић, РЕЦЕПЦИЈА БИОЕТИКЕ У СРБИЈИ
Бојана Ромић, ПОЛЕМИКЕ У СРПСКОЈ ФИЛОЗОФИЈИ 1990-2010.
Милош Аџић и Сенка Милошевић, АЛГОРИТМИ, КАТЕГОРИЈЕ И ДОКАЗИ – ТЕМЕ ИЗ СРПСКЕ МОДЕРНЕ ЛОГИКЕ
Зоран Кинђић, КРИТИЧКИ ОСВРТ НА РАЗЛИКОВАЊЕ ЗНАЊА И ВЕРЕ
Александар Прњат, АНТИСЕМИТСКИ ДИСКУРС КАО ЈЕЗИЧКО-ЕКСПРЕСИВНИ ПАТЕРНАЛИЗАМ
Маринко Лолић, КРИТИЧКО ОДРЕЂЕЊЕ ПОЈМА СРПСКА ФИЛОЗОФИЈА

ИСТРАЖИВАЊА

Маша Вукановић, ЗАКОНИ И ПРАКСЕ У СРБИЈИ И ПЕТ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Слободан Мрђа, КУЛТУРНИ ЖИВОТ И ПОТРЕБЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРБИЈИ

ТРИБИНА

Александра Савић, МУЗЕЈИ У УСЛОВИМА КРИЗЕ

ОСВРТИ

Наташа Крстић, МОДА И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ

ПРИКАЗИ

Дубравка Ђукановић, АРХИТЕКТОНСКА ИСТОРИОГРАФИЈА, ГЕНЕАЛОГИЈА И ТИПОЛОГИЈА
Лино Вељак, ПРИЛОГ КРИТИЧКОМ МИШЉЕЊУ

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка