бр. 145/2014. Награде у култури

21. априла 2015.

145_kultura_frontI ДРУШТВЕНИ АСПЕКТИ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА У СРБИЈИ

Милош Немањић, УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
Бранимир Стојковић, О ПРИРОДИ НАГРАДЕ
Владислава Гордић Петковић, КЊИЖЕВНИ КАНОН И КЊИЖЕВНА ПРОДУКЦИЈА: НАГРАДЕ И КРИТИЧКИ СУД
Предраг Н. Драгојевић, О КУЛТУРИ НАГРАЂИВАЊА У САВРЕМЕНОМ ЛИКОВНОМ ЖИВОТУ СРБИЈЕ
Дејана Прњат, СРПСКЕ ДРЖАВНЕ НАГРАДЕ ЗА КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО ОД 1945. ДО 1980. ГОДИНЕ
Милош Немањић, ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ НАГРАДА У СРБИЈИ
Бојана Вукотић, НАГРАДА ЗА НАЈЧИТАНИЈУ ИЛИ НАЈБОЉУ КЊИГУ
Љиљана Манић, Татјана Миливојевић и Марија Алексић, ДРУШТВЕНИ СМИСАО НАГРАДА У КУЛТУРИ И ЊИХОВО АМБИВАЛЕНТНО ДЕЈСТВО НА СТВАРАОЦЕ
Саша Ћирић, ДОКСОЛОГИЈА ПРАЗНИНЕ ИЛИ ДА ЛИ ЈЕ НЕКО ВИДЕО ЦИЦА МАЦУ

II НОВИНАРСТВО И НОВИ МЕДИЈИ

Веселин Кљајић, УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
Веселин Кљајић и Милица Кљајић, ПОСТНОВИНАРСТВО У ЧЕТВРТОЈ ТЕХНОЛОШКОЈ РЕВОЛУЦИЈИ
Слободан Пенезић, НОВОТЕХНОЛОШКА РЕВОЛУЦИЈА, МЕДИЈСКА ЕГЗИСТЕНЦИЈА И УЛОГА НОВИНАРСТВА
Милан Радовановић, ТЕОРИЈА ТЕКСТА И НОВИ МЕДИЈИ
Мелина Николић, ДИСКУРЗИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ИЗБЕГАВАЊЕ ОДГОВОРА У КОНФРОНТАЦИОНОМ ИНТЕРВЈУУ
Олег Јекнић, НОВИ МЕДИЈИ ИЛИ НОВИ ИНТЕРФЕЈСИ?
Ивана Ерцеговац и Марко Средојевић, COPY/PASTE НОВИНАРСТВО И ИНТЕРНЕТ: ПОЛОВНИ ПРОИЗВОД У НОВИМ МЕДИЈИМА

III ИСТРАЖИВАЊА

Никола Божиловић, АНТИНОМИЈЕ ЈУГОСЛОВЕНСКОГ РОКЕНРОЛА ШЕЗДЕСЕТИХ
Ивана Поповић, ПОСТОЈЕЋА И МОГУЋА УЛОГА СТРАТЕГИЈА И ИНСТРУМЕНАТА КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ

IV ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

Владимир Н. Спичановић, ОД РАЗУМЕВАЊА ДО ЉУБАВИ
Марина Лукић Цветић и Драгана Мартиновић, ПРИКАЗИ УМЕТНИЧКИХ ИЗЛОЖБИ У ГАЛЕРИЈИ ЗАВОДА ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА У 2014. ГОДИНИ

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка