бр. 148/2015 Појам спирале у култури; Социологија у новом кључу

15. марта 2016.

148_webI ПОЈАМ СПИРАЛЕ У КУЛТУРИ  
уредник академик Владета Јеротић

УВОДНА РЕЧ
Владета Јеротић, СПИРАЛА И СПИРАЛНИ ПУТ КАО МОГУЋИ СМИСАО ИНДИВИДУАЦИЈЕ – ХРИШЋАНСКО ВИЂЕЊЕ
Бојан Јовановић, СПИРАЛНО СТВАРАЊЕ И РАЗАРАЊЕ
Радосав Пушић, СПИРАЛА КАО ВЕЧНО НАМОТАВАЊЕ И РАЗМОТАВАЊЕ ИСТОГ: КИНЕСКИ УГАО
Зорица Кубурић, СПИРАЛА РАЗВОЈА И/ИЛИ СУНОВРАТА
Ђурa Радишић, О СПИРАЛИ ЗЛАТНОГ ПРЕСЕКА И ФИБОНАЧИЈЕВОМ НИЗУ БРОЈЕВА

II СОЦИОЛОГИЈА У НОВОМ КЉУЧУ
уредник проф. др Владимир Вулетић

Владимир Вулетић, УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
Стефан Мандић, ПОЛОЖАЈ СРБИЈЕ У СВЕТСКОМ КАПИТАЛИСТИЧКОМ СИСТЕМУ
Јелена Пешић, ПРОЦЕСИ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ У ПЕРЦЕПЦИЈИ ГРАЂАНКИ И ГРАЂАНА ПОСТ-ТРАНЗИЦИОНЕ СРБИЈЕ
Јелисавета Вукелић, КО СУ ЕКОЛОШКИ АКТИВИСТИ И ЛИДЕРИ ЕКОЛОШКОГ ПОКРЕТА У СРБИЈИ
Ивана Павловић, ПРЕДСТАВЉАЊЕ РАТОВА ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКО НАСЛЕЂЕ У САВРЕМЕНИМ УЏБЕНИЦИМА ИСТОРИЈЕ
Драган Станојевић, МАСКУЛИНИТЕТ И ОЧИНСТВО: ОПШТА СКИЦА ИДЕНТИТЕТА МУШКАРАЦА КАО ОЧЕВА
Божидар Филиповић, КРИТИКА И ДОМЕТИ ТЕОРИЈЕ ГЛОБАЛНОГ ЈЕЗИЧКОГ СИСТЕМА
Наташа Jовановић, ЗНАЧАЈ ИЗБОРНЕ ПОЛИТИЧКЕ КУЛТУРЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И РАЗВОЈ МИНИМАЛНОГ НИВОА ДЕМОКРАТИЈЕ

III ИСТРАЖИВАЊА

Велимир Б. Поповић, МЕСТО ПРОСТОРА У ДУШИ ИЛИ ПРЕИСПИТИВАЊЕ ПСИХОТЕРАПИЈСКИХ ФАНТАЗИЈА ПРОСТОРА И ТЕЛА
Даница Столица, ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ТЕОРИЈА РЕЦЕПЦИЈЕ
Предраг Максић, УЛОГА САВРЕМЕНОГ ДИЗАЈНА У КОНТЕКСТУ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ
Радомир Стојановић и Бранко Красојевић, СЕГМЕНТИ ТРАЖЊЕ У ПРОМОЦИЈИ ТУРИЗМА БЕОГРАДСКИХ ПРИГРАДСКИХ ОПШТИНА

IV ОСВРТИ И ПРИКАЗИ
Милош Ћипранић, РЕЧ О АРХИТЕКТУРИ
Вук Вуковић, КАКО СЕ ПРАВИ ДОБАР РАДИО

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка