br. 150/2016. Laž u umetnosti i kulturi

150_pageI LAŽ U UMETNOSTI I KULTURI
urednica prof. dr Vladislava Gordić Petković

Vladislava Gordić Petković, UVODNA REČ PRIREĐIVAČA
Đorđe Đekić, NE SVEDOČI LAŽNO NA BLIŽNJEGA SVOGA
Jelena Filipović, LAŽ, PREVARA, FILOZOFIJA MORALA I NARATIVNA MREŽA MALIH RADOSTI SUBOTE ALEKSANDRA MEKOL SMITA
Ljubica Matek, ZAŠTO SI MI LAGAO? – LAŽ I TRAUMA U ROMANU ČRNA MATI ZEMLA KRISTIANA NOVAKA
Bojana Kovačević Petrović, ISTINITE LAŽI MARIJA VARGASA LJOSE
Milena Kaličanin, (DE)FALSIFIKOVANJE ŠKOTSKE ISTORIJE U KOMADU DŽONA MEKGRATA OVCA, JELEN I CRNA, CRNA NAFTA
Predrag Kovačević, LAŽI LIBERALIZMA U DELIMA IJANA MAKJUANA
Viktorija Krombholc i Arijana Luburić Cvijanović, NIŠTA NIJE KAO ŠTO IZGLEDA: ROMANI DŽANET VINTERSON UMETNOST I LAŽI I STRAST
Nikola Mlađenović, CINIČNA DIJALEKTIKA PROSVETITELJSTVA STENLIJA KUBRIKA
Mladen Jakovljević, FILIP K. DIK U AMAZONOVOM DVORCU
Sanja Maričić Mesarović i Gordana Smuđa, LAŽ U FILMU SLUČAJNI LJUBAVNICI PEDRA ALMODOVARA
Tatjana Milosavljević, KULTURA, KLASA I LAŽNI RODOSLOV U ROMANU MUDRA DECA ANĐELE KARTER
Sofija Kristensen, STUDENTI SA SELA ARNEA GARBORGA: IZMEĐU STVARNOG I FIKTIVNOG
Dejana Prnjat, FALSIFIKATI I FALSIFIKATORI NA TRŽIŠTU DELA LIKOVNIH UMETNOSTI

II ISTRAŽIVANJA

Aleksandra Đorđević, SUČELJAVANJE SRPSKIH I RUSKIH KULTURNO-UMETNIČKIH PRAKSI NA OPERSKOJ SCENI NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU U PERIODU IZMEĐU DVA SVETSKA RATA
Aleksandra Terzić, PRISTUP UMREŽAVANJA AKTERA KAO NEOPHODAN FAKTOR RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA U SRBIJI
Sanja Lazarević Radak, DRUŠTVENI ASPEKTI HOROR ŽANRA U JUGOSLOVENSKOM FILMU OD 1973. DO 1990. GODINE
Tatjana Savić, CIVILIZACIJA MAJA U ARHITEKTURI
Jelena M. Stepanov, DELEZOV I GATARIJEV KONCEPT RIZOMA KROZ ARHITEKTURU, UMETNOST I DIZAJN
Slaviša Kostić, TEOLOŠKO-FILOZOFSKO SAGLEDAVANJE KLJUČNIH DELOVA FILMA PERVERZNJAKOV VODIČ KROZ IDEOLOGIJU

III OSVRTI I PRIKAZI
Jasmina Arsenijević, PRIKAZ I ANALIZA KNJIGE PLITKO NIKOLASA KARA
Vesna Kruljac, MODERNO DETE I DETINJSTVO

Календар

Nema rezultata.

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве