br. 154/2017 Kritička istorija preinačavanja javnih prostora Beograda – od kraja 18. do početka 21. veka

I KRITIČKA ISTORIJA PREINAČAVANJA JAVNIH PROSTORA BEOGRADA (OD KRAJA 18. DO POČETKA 21. VEKA)
urednik dr Aleksandar Kadijević

Aleksandar Kadijević, ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKA PREINAČAVANJA BEOGRADA (XIX–XXI VEK)
Bojan Kovačević, PREISPITIVANJE OSNOVNIH, KATEGORIJALNIH POJMOVA VEZANIH ZA PREINAČAVANJE ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKE MATRICE BEOGRADA
Bojana Ilić, VOJSKA I URBANISTIČKA SLIKA BEOGRADA TOKOM XIX I POČETKOM XX VEKA
Saša Mihajlov i Biljana Mišić, DVORSKI KOMPLEKS NA TERAZIJAMA: OD VLADARSKOG DOMA DO REPREZENTATIVNOG JAVNOG PROSTORA
Marija Pokrajac, DOPRINOS ARHITEKTE DANILA VLADISAVLJEVIĆA U TRANSFORMACIJI JAVNIH PROSTORA BEOGRADA KRAJEM XIX I POČETKOM XX VEKA
Milan Prosen, PALATA SRPSKE AKADEMIJE NAUKA I UMETNOSTI I JAVNI PROSTOR KNEZ MIHAILOVE ULICE
Marina Pavlović, NOVI UNIVERZITETSKI CENTAR MEĐURATNOG BEOGRADA
Vladana Putnik Prica, SPORT U JAVNOM PROSTORU: GENEZA BEOGRADSKIH SOKOLSKIH DOMOVA I STADIONA
Marija Milinković i Dragana Ćorović, BEOGRADSKI PASAŽI XX VEKA
Aleksa Ciganović, ANKETNI KONKURS ZA UREĐENJE TRGA MARKSA I ENGELSA U BEOGRADU 1976. GODINE
Marija Pavlović, ULOGA, OBLIKOVANJE I PREOBRAŽAJ SPORTSKIH OBJEKATA U BEOGRADU U XIX I XX VEKU U ODNOSU NA POTREBE GRADA
Milan Popadić, MAKETA KAO JAVNI PROSTOR
Aleksandra Đukić i Marija Cvetković, JAVNI GRADSKI PROSTOR NASUPROT TRŽNOM CENTRU U KONZUMERISTIČKOJ KULTURI
Bojana Miljković Katić, SRPSKA GROBLJA I PROMENE U PROSTORU

II ISTRAŽIVANJA

Ana Pešikan i Jelena Joksimović, KVALITET DEČJIH TELEVIZIJSKIH PROGRAMA U SRBIJI VIĐEN OČIMA DECE I RODITELJA
Predrag Krstić, POGLED DRUGOG I SAMOSAZNANJE: ŽIVOTINJE KAO PROVOKACIJA
Duško Kuzović, KULTURNE OSNOVE ARHITEKTURE MODERNE U JUGOSLAVIJI (1945–1990)
Dejan Đorđić i Jovana Milutinović, MUZEJ KAO SOCIJALNO INKLUZIVNA INSTITUCIJA
Bernarda Katušić, ANIKA I VELIKI DRUGI
Lidija Cvetić, DIJALEKTIKA TELA – FEMINIZACIJA FILMSKOG JEZIKA
Ivan Nišavić, EPIKUROV MORAL I PRAVDA
Miloš Milošević, NOVI REALIZAM U SRPSKOM FILMU
Irena Ristić, KA NOVIM VIDOVIMA KOLEKTIVITETA

III OSVRTI I PRIKAZI
Adam Ninković, KRITIČKA MISAO O ČOVEČANSTVU
Vesna Ivanović, TEORIJE KULTURE

Календар

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве