"> Архива | Завод за проучавање културног развитка | Page 6

25. септембра 2013.

Културни идентитет Влаха источне Србије

Координатор: Тамара Петровић Ранитовић Постоје многе етничке групе чије културе одумиру, јер немају прилику да се организују и практикују своје обичаје, традицију и културно стваралаштво. За неке од њих, то је питање опстанка, а он је чврсто повезан са признавањем њихове културне и етничке аутентичности. Закон гарантује равноправност свих грађана без обзира на њихову националност,


25. септембра 2013.

Манифестације у култури Србије – евиденција и извори финансирања

Руководиоци: Биљана Јокић и Слободан Мрђа Обрада података: Маријана Цветан Комуникација са организаторима манифестација: Синиша Стефановић, Маја Тодоровић, Пеђа Пивљанин, Душица Миловановић, Тамара Петровић Ранитовић, Маја Маринковић, Ана Стојановић, Бојана Субашић, Јелена Дамњановић, Богдана Опачић, Слободан Мрђа и Биљана Јокић Образложење пројекта Завод за проучавање културног развитка био је ангажован на формирању базе манифестација и


23. септембра 2013.

Програмске политике галерија у Србији и расподела јавних средстава

Аутори пројекта: мр Драгана Мартиновић (истраживач/виши стручни сарадник у Заводу за проучавање културног развитка, Београд), ма Димитрије Тадић (саветник за визуелне уметности и мултимедије у Министарству културе и информисања Републике Србије), Нина Михаљинац (докторанд на групи за теорију уметности и медија Универзитета уметности у Београду) Стручни сарадник: Милош Ђорђевић (професор на Педагошком факултету у Јагодини,


21. септембра 2013.

Културне индустрије у Србији

Истраживачи: Б.Субашић, Б.Опачић, Д.Загорац. Пројекат Културне индустрије у Србији је дугорочни пројекат који има за циљ да пружи детељан преглед актера у области културних индустрија, али и проблема и пропорука које ће довести до унапређења културних индустрија у Србији. Тим поводом, током 2014. године, су обављени разговори са Удружењем издавача и књижара као и са


11. марта 2013.

Културна политика и заводи за заштиту споменика културе

Пројекат „Културна политика и заводи за заштиту споменика културе“ коаутори: др Маша Вукановић и мр Ана Стојановић Полазећи од знања да се у савременим културним политикама, у чијим се оквирима креће и одговорно управљање културним наслеђем, одлуке доносе на основу чињеница до којих се долази емпиријским истраживањима, у 2013. години покренули смо пројекат Културна политика