"> Публикације | Завод за проучавање културног развитка | Page 6

28. марта 2012.

М. Вукановић, Поглед на културу. Закони и праксе у Србији и пет држава чланица ЕУ (2011.)

Највећи број дебата које се воде око неке јавне политике (а културна политика није изузетак) односе се на предлоге регулативе и расподелу средстава. Разлог томе је што су закони и финансије најважнији инструменти спровођења јавне (културне) политике. Проучавање закона је један од начина да се сагледа како функционишу домени јавних политика и како се генеришу


20. фебруара 2012.

С. Мрђа, Културни живот и потребе ученика средњих школа у Србији (2011.)

Истраживање о културном животу и потребама ученика средњих школа у Србији представља друго од два (поред „Културни живот и потребе студената у Србији„) истраживања Завода за проучавање културног развитка које имају за циљ утврђивање културног хабитуса омладине у Србији. Ради се о класичном истраживању анкетног типа чији је циљ био да се утврди ниво културне


26. децембра 2011.

А. Лазаревић, ур., Културни ресурси округа Србије (2011.)

Публикација Културни ресурси округа Србије подељена је на 25 штампаних јединица, за сваки округ посебно, и посебно уводом са компаративним извештајем стања у појединачним културним делатностима (упоредни прикази музеја, галерија, позоришта, поливалентних центара, библиотека, архива, и завода за заштиту споменика културе). Публикација пружа и преглед основних проблема културне политике у Србији, као и препорука за


15. октобра 2011.

П. Цветичанин, М. Миланков, Културне праксе грађана Србије (2011.)

Пројектом Завода, започетим у 2010. години, на репрезентативном националном узорку од 1500 особа посматрани су и утврђивани обрасци културних пракси грађана. Пажња аутора проф. Предрага Цветичанина и Маријане Миланков усмерена је на пет аспеката културних пракси: културне потребе, културне навике, укусе, знања о култури, поседовање културних добара. Поред тога истраживана је културна понуда у местима


14. априла 2011.

С. Мрђа, Културни живот и потребе студената у Србији (2011.)

Истраживање о културном животу и потребама студената у Србији представља прво од два предвиђена истраживања које имају за циљ утврђивање културног хабитуса омладине у Србији (друго је „Културни живот и потребе ученика средњих школа у Србији„). Циљ истраживања је утврђивање нивоа културне партиципације и потреба студентске популације у Србији, с тим да се, барем делимично,