Ciklus tribina „Stevan Majstorović”

Organizovanjem javnih tribina, debata, promocija i izložbi, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka održava dugogodišnju tradiciju institucije koja prati i izučava trendove u oblasti kulturne politike, menadžmenta u kulturi i kulturnoj produkciji. Zavod promoviše sve vidove kulturnog stvaralaštva i komunikacije i predstavlja mesto susretanja aktera kulturnog života Srbije, na kojem su se čula najrazličitija mišljenja o važnim pitanjima kulturnog razvoja društva. Ciklus tribina “Stevan Majstorović“ pokrenut je u znak sećanja na osnivača i direktora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i ima za cilj uspostavljanje aktivnijeg modela komuniciranja sa kritičkim auditorijumom.

Organizovanjem javnih tribina, debata, promocija i izložbi, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka održava dugogodišnju tradiciju institucije koja prati i izučava trendove u oblasti kulturne politike, menadžmenta u kulturi i kulturnoj produkciji. Zavod promoviše sve vidove kulturnog stvaralaštva i komunikacije i predstavlja mesto susretanja aktera kulturnog života Srbije, na kojem su se čula najrazličitija mišljenja o važnim pitanjima kulturnog razvoja društva. Ciklus tribina “Stevan Majstorović“ pokrenut je u znak sećanja na osnivača i direktora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i ima za cilj uspostavljanje aktivnijeg modela komuniciranja sa kritičkim auditorijumom.

Potreba za debatnim aktivnostima proizašla je iz samih projekata Zavoda, rezultata i zaključaka istraživanja. Takođe, realizacijom tribinskog programa prikupljaju se materijali i informacije o stanju u kulturi koji su neophodni za dokumentarističke aktivnosti i predstavljaju podlogu i pripremu za nova istraživanja. Tribine, dakle, imaju zadatak da dopune, upotpune ili isprovociraju rad na projektima, kao i da podstaknu aktivnije participiranje javnosti u kreiranju pitanja od značaja za kulturu.

Cilj tribinskog programa je pokretanje i unapređivanje dijaloga i saradnje između donosioca odluka, kreatora kulturne politike i kulturnih praktičara. Ciljnu grupu i učesnike tribina čine predstavnici ustanova kulture iz cele zemlje, Ministarstvo kulture i ostala ministarstva u Vladi, umetničke organizacije i udruženja, fakulteti, fondacije, umetnici, kulturolozi, kompanije koje sponzorišu kulturu i umetnost, mediji, studenti itd. Odabir tema tribina koncipiran je tako da odgovori aktuelnim dešavanjima u oblasti kulture, ali i da podseti javnost na dugogodišnja nerešena pitanja koja se tiču kulturnog sistema Beograda i Srbije.

Cilj izložbenih aktivnosti je doprinos približavanju vizuelne umetnosti posetiocima i povezivanje sa gradskim i republičkim ustanovama i manifestacijama u kulturi i umetnosti.

Organizovanje različitih događaja i izrada promotivnih materijala i brošura treba da doprinese većoj vidljivosti i prepoznatljivosti ustanove.

Koordinator: Maja Marinković, Jelena Đorđević
Stručni saradnik: Dejan Zagorac

Календар

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве