Ciklus tribina „Stevan Majstorović” 2016.

Organizovanjem javnih tribina, debata i promocija, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka održava dugogodišnju tradiciju institucije koja prati i izučava trendove u oblasti kulturne politike, menadžmenta u kulturi i kulturnoj produkciji. Zavod promoviše sve vidove kulturnog stvaralaštva i komunikacije i predstavlja mesto susretanja aktera kulturnog života Srbije, na kojem su se čula najrazličitija mišljenja o važnim pitanjima kulturnog razvoja društva. Ciklus tribina „Stevan Majstorović“ pokrenut je u znak sećanja na osnivača i direktora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i ima za cilj uspostavljanje aktivnijeg modela komuniciranja sa kritičkim auditorijumom.
Potreba za debatnim aktivnostima proizašla je iz samih projekata Zavoda, rezultata i zaključaka istraživanja. Takođe, realizacijom tribinskog programa prikupljaju se materijali i informacije o stanju u kulturi koji su neophodni za dokumentarističke aktivnosti i predstavljaju podlogu i pripremu za nova istraživanja. Tribine imaju zadatak da dopune, upotpune ili isprovociraju rad na projektima, kao i da podstaknu aktivnije participiranje javnosti u kreiranju strategije kulturnog razvoja.

Cilj tribinskog programa je pokretanje i unapređivanje dijaloga i saradnje između donosioca odluka, kreatora kulturne politike i kulturnih praktičara. Ciljnu grupu i učesnike tribina čine predstavnici ustanova kulture iz cele zemlje, Ministarstvo kulture i ostala ministarstva u Vladi, umetničke organizacije i udruženja, fakulteti, fondacije, umetnici, kulturolozi, kompanije koje sponzorišu kulturu i umetnost, mediji, studenti itd. Odabir tema tribina koncipiran je tako da odgovori aktuelnim dešavanjima u oblasti kulture, ali i da podseti javnost na dugogodišnja nerešena pitanja koja se tiču kulturnog sistema Beograda i Srbije.

Tribine 2016:

Okrugli sto povodom knjige dr Bojana Jovanovića “Antropologija zla“ (u saradnji sa Radio Beogradom i izdavačkom kućom Heraedu) – 13. decembar 2016.
Žensko stvaralaštvo u kontekstu srpsko-francuskih veza (u saradnji sa Društvom za kulturnu saradnju Srbija-Francuska) – 6. decembar 2016.
Pokret otpora u Srbiji 1916. godine (u saradnji sa Društvom „Sveti Sava”) – 22. novembar 2016.
Sistemi vrednosti i korporativni identitet u svetu rada – 26. oktobar 2016.

Koordinatori: Tamara Petrović, Maja Marinković i Dejan Zagorac

Календар

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве