Delatnost

 

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka osnovan je 20. aprila 1967. godine ZAKONOM O ZAVODU ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA („Sl. glasnik S.R.Srbije“ br. 18/67) kao ustanova u oblasti kulture.
Osnivačka prava vrši i obezbeđuje Vlada Republike Srbije u skladu sa zakonom i drugim propisima. Dan Zavoda je 20. april.

Promena podataka u APR, upis 11.05. 2023. godine

Upis u Agenciju za privredne registre od 27. februara 2023. godine

Registracija u Privrednom sudu u Beogradu od 16. juna 1967. godine

Potvrda o registraciji kod Republičke službe javnih prihoda 14. oktobar 2002. godine

Obaveštenje o razvrstavanju prema Zakonu o klasifikaciji delatnosti od 13. avgusta 2018. godine

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je ustanova kulture koja se bavi naučnim, razvojnim i primenjenim istraživanjima, izradom studija i analiza u oblasti sociologije kulture i kulturne politike, prikupljajući informacije i dokumentaciju o kulturi, umetnosti i medijima u zemlji i inostranstvu. Zavod ima pravo da svoje programe valorizuje i verifikuje na domaćem i stranom tržištu.

Da bi obezbeđivao ostvarivanje opšteg interesa u oblasti kulture Zavod obavlja sledeće delatnosti:

  1. pretežna delatnost – istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
  2. istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja,
  3. obrada podataka, hosting i sl.
  4. ostalo obrazovanje,
  5. delatnost komunikacija i odnosa sa javnošću,
  6. izdavanje knjiga,
  7. izdavanje časopisa i periodičnih izdanja.

Od 1968. godine Zavod izdaje časopis KULTURA posvećen sociologiji kulture i kulturnoj politici.

Planove rada i Izveštaje o radu Zavoda počevši od 2009. godine, možete pogledati na linkovima koji slede:

Planovi rada

Izveštaji o radu

Finansijski planovi

Završni računi 

Календар

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве