Директор


др Вук Вукићевић
Директор Завода за проучавање културног развитка, републичке централне установе културе
Тел: +381 11 2637 565
Моб: +381 63 398 905
Е-пошта: vuk.vukicevic@zaprokul.org.rs


Биографија др Вука Вукићевића

Образовање 

2007 – 2013 Научне докторске студије менаџмента уметности и медија
Факултет драмских уметности, катедра за менаџмент,

Универзитет уметности у Београду

2000–2001 Европскa мастер диплома специјалистичких студија у менаџменту културолошких предузећа 
Виша пословна школа, Дижон, Француска
Завршни рад : Електронско издаваштво, данас и сутра
програм је похађан у: Салин Роајал, Дижон, Клуж, Амстердам, Фрибург.
1999 – 2000 Напредна диплома из француског језика: ДАЛФ, Институт за образовање одраслих, Женева.
1995 – 2000 Дипломирани драматург, Факултет драмских уметности, одсек драматургија, Универзитет уметности у Београду

Радно искуство

од 2017. до сада директор Завода за проучавање културног развитка, републичке централне установе културе, Београд

Директор организује и руководи радом Завода; стара се о законитости рада Завода; предлаже основе пословне политике, програм рада и план развоја установе и финансијски план установе; предузима мере за спровођење тих докумената и пословне политике; одговоран је за спровођење програма рада установе; обавља и друге послове.

Уз успешан наставак континуираних активности, у Заводу је у наведеном периоду, поред осталог:

 • успешно реновирана специјална библиотека установе и завршена комплетна ревизија библиотечког фонда;
 • припремљена је и објављена интернет презентација и мобилна апликација научног часописа „Култура“, које омогућавају претраживање свих текстова објављених у часопису од његовог оснивања 1968. године до данас према различитим критеријумима;
 • у сарадњи са Институтом за позориште, филм, радио и телевизију ФДУ успешно је реализован истраживачки пројекат чији је наручилац Министарство културе и информисања „Модели локалних културних политика као основа за повећање културне партиципације“, пошто је изабран је на конкурсу Републичког секретаријата за јавне политике, у оквиру „Перформ“ пројекта Швајцарске агенције за развој и сарадњу, који спроводе Хелветас и Универзитет у Фрибургу;
 • Завод је током 2018. године постао члан европске мреже стручњака у области управљања културом – ENCATC,
 • Завод је први пут успео да као партнер учествује у пројекту који је у оквиру програма Еразмус плус финансиран од стране Европске комисије:Упознајте своје суседе у трећем добу“, заједно са седам партнерских организација из пет европских земаља: Италије, Француске, Немачке, Бугарске и Румуније.

За изузетан допринос раду Института за позориште, филм, радио и телевизију ФДУ Заводу је додељена захвалница, а директор је примио награду „Културни образац“ од стране  Министарства културе и информисања „за посвећени рад на корист наше културе“, као и Повељу Филмских новости за дугогодишњу сарадњу, поводом обележавања 75 година рада ове установе.

2016 – 2017. – посебни саветник Министра културе и информисања

– вршење послова у области научних, развојних и примењних истраживања у области културе, као и у области дигитално-истраживачке инфраструктуре;

2010 – 2016. генерани секретар, Удружење издавача и књижара Србије, Београд
У складу са Статутом удружења, генерални секретар је лице које заснива радни однос са удружењем и руководи стручним, административним, финансијским и другим службама и одговара за њихово благовремено и законито деловање. У наведеном периоду УИКС је стекао статус репрезентативног удружења у култури решењем Министра културе, информисања и информационог друштва од 20. октобра 2011. године. Поред тога, у периоду ангажовња, удружење је:

 • окупило 120 чланова међу којима два најзначајнија јавна предузећа у издаваштву,
 • потписало Протокол о сарадњи са Народном библиотеком Србије,
 • имало свог представника у Одбору Београдског сајма књига,
 • постало члан и заступало српско издаваштво у Европској федерацији издавача и Међународној асоцијацији издавача,
 • Удружење је на конкурсима успело да добије финансијску подршку од више милиона динара за пројекте „Обогаћивање књижних фондова библиотека Срба у региону и дијаспори“ и „Обележавање Светског дана књиге и ауторског права“, који су трајали више година,
 • Рад је укључивао и координацију активности и учешће у законодавним процесима и доношењу правних аката везаних за активности у струци (Закон о издаваштву, Закон о обавезном примерку, Закон о уџбеницима, Стратегија развоја културе…), организацију колективног наступа српских издавача на сајмовима књига у иностранству, концепцију и организацију панела, семинара, културних догађаја, међународних састанака; као и многе друге активности.
 • Филолошки факултет Универзитета у Београду доделио је Вуку Вукићевићу Повељу захвалности за изузетан допринос угледу Филолошког факултета и развоју пројеката и наставе језика, књижевности и културе, као и очувања српске културне баштине октобра 2015.

2014 – 2016. директор Организације за остваривање репографских права, Београд

ООРП је прва и једина организација за колективно остваривање ауторских и сродних права у области штампаних издања. Директор је координирао оснивање организације од стране пет удружења (књижевника, преводилаца, издавача), затим је организација добила дозволу за рад од стране Завода за интелектуалну својину и тиме право да једина остварује колективна права аутора и издавача штампаних дела у земљи. ООРП је постао члан међународне федерације репрографских организација.

2013 – 2017. доцент у области Сценарио и Видео продукција, Рачунарски факултет, Београд

2005 – 2010. оснивач и директор, Најбољи пријатељ д.о.о., Београд
– предузеће је успешно пословало у области издаваштва, преводилаштва и оглашавања.

2002 – 2005 уредник, ИКП Евро, Београд
У наведеном периоду уредник је руководио пословима и продукцијом наслова из области књижевности, књига за децу и омладину, есејистике и других издања, пратећи и организујући рад уредника појединачних издања, преводилаца, лектора, коректора, графичких уредника и других лица укључених у процес припреме и објављивања нових књига.

2001. истраживач, Еуклид, културна тачка ЕУ, Ливерпул, Велика Британија
Током четворомесечног стажа организованог у оквиру програма мастер студија и додатног тромесечног ангажовања рад је обухватао истраживања, припрему часописа и семинара о финансијским програмима везаним за културу, образовање, спорт и младе у Европи и свету, као и одржавање интернет сајта Еуклида и комуникацију са заинтересованима за добијање финансијске подршке из програма Европске Уније.

Јануар – јун 1999. Телевизијски новинар, БК Телевизија, Београд
– идеја, писање, снимање и монтажа прилога за јутарњи и информативни програм

Чланство у одборима и радним групама:

од 2016. до садачлан имплементационе групе за праћење спровођења Акционог плана Владе Републике Србије
2016.- члан Одбора за дигитализацију, који је формирало Министарство културе и информисања.
2014-2016. члан Одбора Београдског сајма књига
2014. – члан радне групе коју је формирало Министарство културе и информисања за праћење и реализацију наступа Републике Србије на међународним сајмовима књига.

Знање језика

српски – матерњи;
француски – одлично знање (међународно призната диплома о највишем степену познавања фрацуског језика као нематерњег „DALF)
енглески – одлично знање (положени испити из енглеског језика на основним академским студијама и академско писање на енглеском на докторским студијима)
Дугогодишња примена знања оба страна језика у академском и професионалном животу.

Библиографија – научни радови
Одбрањена докторска теза: Садржаји нових медија и могућности њихове примене у остваривању циљева јавних радио-телевизијских сервиса, Факултет драмских уметности, катедра за менаџмент, Београд, 2013.

Објављени научни радови:

 1. Упоредна анализа међународног позоришног фестивала у Авињону и Битефа: за или против вишеструких циљева, Зборник радова Факултета драмских уметности број 15-16, Београд, 2010.
 2. Дигитализација културног наслеђа у функцији остваривања циљева културне политике, Култура број 130, Београд, 2011.
 3. Стратегија развоја културе и културна демократија, Култура полиса 35, Београд 2018.
 4. Нови медији у мрежној комуникацији, Зборник радова Факултета драмских уметности 33, Београд, 2018.
 5. Владимир Коларић, Вук Вукићевић: Културна политика југословенског самоуправљања: идејно-вредносне основе и модалитети. Социолошки преглед, број 3/2018, издавач Социолошко друштво Србије.

Публикација на енглеском језику штампана у Немачкој: Vladimir Kolarić, Vuk Vukićević: Cultural Policy of Yugoslav Self-Management, Globe Edit, 2019, ISBN 978-613-9-41543-4,
Ауторски текст: „Када ће Србија добити портал за културу“, Политика, 4. јун 2011, додатак Култура уметност наука,
Уредник или преводилац  више од стотину различитих издања.
Вук Вукићевић је ожењен, отац троје деце, рођен 11.08.1977. у Нансију, Француска.

Именовање директора регулисано је чланом 34. Закона о култури ,,Службени гласник РС“ број 72/09; 13/16; 30/16 – исправка.
Надлежност директора регулисана је чланом 38. Закона о култури и чланом 31. Статута Завода.

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка