е-Култура

3. фебруара 2020.

Информациони систем е-Култура, континуирани пројекат Завода за проучавање развитка, од 2013. године одвија у партнерству са Републичким заводом за статистику и представља извор званичне статистике у култури Србије.

Развој система подразумева периодично преиспитивање основних евиденција и структуре података, као и њихово усклађивање са међународним стандардима, па је у складу с тим Завод постао члан ЕГМУС-а (европске мреже установа које су задужене за статистику о музејима на националном нивоу) 2017. године.

Информациони систем е-Култура, такође, представља основ за развој других националних пројеката, као што је Портал културе са интерактивном мапом институција културе, праћење реализације Акционог плана Владе Р. Србије, стратешко планирање у култури, те праћење ефеката предузетих мера државних органа на различитим нивоима управљања.

Поред континуираних активности у домену методологије, да би се систем развијао у правцу одрживости, неопходно је унапређивати процедуре ажурирања података као и технолошких решења. У складу са овим циљем, планирано је додатно програмирање система, које би значајно унапредило технолошко решење и омогућило претраживање и груписање података по додатним критеријумима и индикаторима.

Пројектне активности планиране за 2020. годину

Као ранијих година, и током 2020. године планиране су две групе активности.

Прва група активности односи се на редован процес одржавања и развоја система:

  • ажурирање адресара;
  • редован годишњи циклус статистичких истраживања;
  • преиспитивање и редефинисање критеријума класификације, основних евиденција и постојеће структуре података;
  • дефинисање форме за годишње извештаје завода за заштиту споменика;
  • одржавање и даљи развој програмског пакета у складу са променама структуре и обима података, процедуре ажурирања и извештавања;
  • редовно одржавање и унапређење структуре података на сајту пројекта е-Култура;
  • припрема статистичких извештаја и публикација у сарадњи са Републичким заводом за статистику;
  • учешће на редовном годишњем састанку групе ЕГМУС, који је планиран да се одржи у Београду.

Друга група активности односи се на подпројекте започете током 2018. године за потребе Владе Р. Србије и Министарства културе и информисања Р. Србије, у којима подаци из е-Културе представљају основу:

  • анализа постојеће структуре података и платформе за праћење реализације Акционог плана Владе Р. Србије у делу који се односи на праћење посећености одабраних група установа на месечном нивоу;
  • наставак рада на дисеминацији података за потребе Портала културе Србије, ГЕО Србије (Националне инфраструктуре геопросторних података) и Сектора статистике Секретаријата за управу Града Београда;

Развој система е-Култура је од изузетног значаја за целокупан ресор културе, будући да је суштински везан за процесе дигитализације на свим нивоима. Имплементирањем и развојем јединственог истраживачко-информационог система на једном месту биће обједињени подаци о свим институцијама културе у Србији, што би представљало основу за научно-истраживачки рад, статистику у култури и индикаторе културног развоја. Овако конципирана истраживачко-информациона подршка култури омогућиће израду квалитативних и квантитативних показатеља о учешћу културе у укупном друштвеном развоју.

Сајт е-Култура можете посетити кликом на линк: e-kultura.net

Руководиоци пројекта: Слободан Мрђа и Биљана Јокић

Технички координатори: Маријана Узуновски и Јелена Вујановић

Контакт

Адреса
Риге од Фере 4, Београд
Телефон
+381 11 2637 565
Факс
+381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Сва права задржана | Завод за проучавање културног развитка