e-Kultura

Informacioni sistem e-Kultura, kontinuirani projekat Zavoda za proučavanje razvitka, od 2013. godine odvija u partnerstvu sa Republičkim zavodom za statistiku i predstavlja izvor zvanične statistike u kulturi Srbije.

Informacioni sistem e-Kultura, kontinuirani projekat Zavoda za proučavanje razvitka, od 2013. godine odvija u partnerstvu sa Republičkim zavodom za statistiku i predstavlja izvor zvanične statistike u kulturi Srbije.

Razvoj sistema podrazumeva periodično preispitivanje osnovnih evidencija i strukture podataka, kao i njihovo usklađivanje sa međunarodnim standardima, pa je u skladu s tim Zavod postao član EGMUS-a (evropske mreže ustanova koje su zadužene za statistiku o muzejima na nacionalnom nivou) 2017. godine.

Informacioni sistem e-Kultura, takođe, predstavlja osnov za razvoj drugih nacionalnih projekata, kao što je Portal kulture sa interaktivnom mapom institucija kulture, praćenje realizacije Akcionog plana Vlade R. Srbije, strateško planiranje u kulturi, te praćenje efekata preduzetih mera državnih organa na različitim nivoima upravljanja.

Pored kontinuiranih aktivnosti u domenu metodologije, da bi se sistem razvijao u pravcu održivosti, neophodno je unapređivati procedure ažuriranja podataka kao i tehnoloških rešenja. U skladu sa ovim ciljem, planirano je dodatno programiranje sistema, koje bi značajno unapredilo tehnološko rešenje i omogućilo pretraživanje i grupisanje podataka po dodatnim kriterijumima i indikatorima.

Projektne aktivnosti planirane za 2021. godinu

Kao ranijih godina, i tokom 2021. godine planirane su dve grupe aktivnosti. Prva grupa aktivnosti odnosi se na redovan proces održavanja i razvoja sistema:

 • ažuriranje adresara;
 • redovan godišnji ciklus statističkih istraživanja; preispitivanje i redefinisanje kriterijuma klasifikacije, osnovnih evidencija i postojeće strukture podataka;
  definisanje forme za godišnje izveštaje zavoda za zaštitu spomenika i izložbene galerije;
  održavanje i dalji razvoj programskog paketa u skladu sa promenama strukture i obimapodataka, procedure ažuriranja i izveštavanja;
 • redovno održavanje i unapređenje strukture podataka na sajtu projekta e-Kultura;
 • priprema statističkih izveštaja i publikacija u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku;
 • učešće na redovnom godišnjem sastanku grupe EGMUS, koje je planirano da se održi uživo u Beogradu, za razliku od 2020. godine kada je zbog epidemiološke situacije sastanak održan elektronskim putem.

Druga grupa aktivnosti odnosi se na podprojekte započete tokom 2018. godine za potrebe

Vlade R. Srbije i Ministarstva kulture i informisanja R. Srbije, u kojima podaci iz eKulture predstavljaju osnovu:

 • analiza postojeće strukture podataka i platforme za praćenje realizacije Akcionog plana Vlade R. Srbije u delu koji se odnosi na praćenje posećenosti odabranih grupa ustanovana mesečnom nivou;
 • nastavak rada na diseminaciji podataka za potrebe Vremenske linije kulture, GEO Srbije (Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka) i Sektora statistike Sekretarijata za upravu Grada Beograda;

Razvoj sistema e-Kultura je od izuzetnog značaja za celokupan resor kulture u Srbiji i suštinski je vezan za procese digitalizacije na svim nivoima. Razvojem jedinstvenog istraživačko-informacionog sistema, svi podaci o institucijama kulture u Srbiji će se nalaziti na jednom mestu u savremenom informatičkom okruženju, što predstavlja osnovu za naučno-istraživački rad u kulturi, statistiku u kulturi i indikatore kulturnog razvoja.
Ovako koncipirana istraživačko-informaciona platforma i podrška kulturi omogućiće izradu kvalitativnih i kvantitativnih indikatora o učešću kulture u održivom društvenom razvoju.

 

Календар

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве