е-Култура

Информациони систем е-Култура, континуирани пројекат Завода за проучавање развитка, од 2013. године одвија у партнерству са Републичким заводом за статистику и представља извор званичне статистике у култури Србије.

Информациони систем е-Култура, континуирани пројекат Завода за проучавање развитка, од 2013. године одвија у партнерству са Републичким заводом за статистику и представља извор званичне статистике у култури Србије.

Развој система подразумева периодично преиспитивање основних евиденција и структуре података, као и њихово усклађивање са међународним стандардима, па је у складу с тим Завод постао члан ЕГМУС-а (европске мреже установа које су задужене за статистику о музејима на националном нивоу) 2017. године.

Информациони систем е-Култура, такође, представља основ за развој других националних пројеката, као што је Портал културе са интерактивном мапом институција културе, праћење реализације Акционог плана Владе Р. Србије, стратешко планирање у култури, те праћење ефеката предузетих мера државних органа на различитим нивоима управљања.

Поред континуираних активности у домену методологије, да би се систем развијао у правцу одрживости, неопходно је унапређивати процедуре ажурирања података као и технолошких решења. У складу са овим циљем, планирано је додатно програмирање система, које би значајно унапредило технолошко решење и омогућило претраживање и груписање података по додатним критеријумима и индикаторима.

Пројектне активности планиране за 2021. годину

Као ранијих година, и током 2021. године планиране су две групе активности. Прва група активности односи се на редован процес одржавања и развоја система:

 • ажурирање адресара;
 • редован годишњи циклус статистичких истраживања; преиспитивање и редефинисање критеријума класификације, основних евиденција и постојеће структуре података;
  дефинисање форме за годишње извештаје завода за заштиту споменика и изложбене галерије;
  одржавање и даљи развој програмског пакета у складу са променама структуре и обимаподатака, процедуре ажурирања и извештавања;
 • редовно одржавање и унапређење структуре података на сајту пројекта е-Култура;
 • припрема статистичких извештаја и публикација у сарадњи са Републичким заводом за статистику;
 • учешће на редовном годишњем састанку групе ЕГМУС, које је планирано да се одржи уживо у Београду, за разлику од 2020. године када је због епидемиолошке ситуације састанак одржан електронским путем.

Друга група активности односи се на подпројекте започете током 2018. године за потребе

Владе Р. Србије и Министарства културе и информисања Р. Србије, у којима подаци из еКултуре представљају основу:

 • анализа постојеће структуре података и платформе за праћење реализације Акционог плана Владе Р. Србије у делу који се односи на праћење посећености одабраних група установана месечном нивоу;
 • наставак рада на дисеминацији података за потребе Временске линије културе, ГЕО Србије (Националне инфраструктуре геопросторних података) и Сектора статистике Секретаријата за управу Града Београда;

Развој система е-Култура је од изузетног значаја за целокупан ресор културе у Србији и суштински је везан за процесе дигитализације на свим нивоима. Развојем јединственог истраживачко-информационог система, сви подаци о институцијама културе у Србији ће се налазити на једном месту у савременом информатичком окружењу, што представља основу за научно-истраживачки рад у култури, статистику у култури и индикаторе културног развоја.
Овако конципирана истраживачко-информациона платформа и подршка култури омогућиће израду квалитативних и квантитативних индикатора о учешћу културе у одрживом друштвеном развоју.

 

Календар

Нема резултата.

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

Књижевни конкурс НОВИЦА ТАДИЋ

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве