Ефекти културне партиципације: психолошка и антрополошка перспектива

Генерална теза пројекта „Ефекти културне партиципације“ је да културна партиципација повољно делује на развој личности у целини, а посебно на развој креативности и когнитивних функција у ширем смислу, као и интроспекције, доживљаја сопственог идентитета, доживљаја других и окружења.

Генерална теза пројекта „Ефекти културне партиципације“ је да културна партиципација повољно делује на развој личности у целини, а посебно на развој креативности и когнитивних функција у ширем смислу, као и интроспекције, доживљаја сопственог идентитета, доживљаја других и окружења.
Програми „Шкозориште“ (1977 – 2006) и „Школигрица“ (1981 – 2006) које је реализовао Центар за културу Стари Град у Београду представљали су иновативне праксе подстицања креативног приступа развоју деце и младих. Стога су у истраживању третирани као студија случаја. Истраживање је интердисциплинарно дизајнирано: доведене су у везу теорија антропологије детињства у погледу локалног и ширег концептуализовања социо-културног окружења у датим историјским околностима и психолошки модели о вези културне партиципације, вредносних оријентација и личног благостања.
Општи циљ пројекта је био да се испитају ефекти културне партиципације у детињству из перспективе одраслих (како некадашњих полазника „Школигрице“ и „Шкозоришта“, тако и оних који у тим програмима нису учествовали). Остваривање овог општег циља је операционализовано кроз три посебна циља: 1. испитивање везе између ране културне партиципације и социо-психолошких параметара у одраслом добу; 2. стицање увида у актуелне обрасце преноса културних модела на млађе генерације; и 3. испитивање веза ране социјализације са културнолошким параметрима у одраслом добу, имајући у виду промене глобалног и локалног социо-економског и политичког контекста.
Важност реализације истраживања попут спроведених у оквиру пројекта „Ефекти културне партиципације“ огледа се у томе што пружају интердисциплинарне погледе који омогућавају планирање систематских активности актера у ресорима културе и образовања. Такође, омогућава се и међуресорно повезивање културе и образовања (с тим што би оба требало да укључују и васпитање).

На практичном нивоу, реализација пројекта „Ефекти културне партиципације“ подразумевала је три сегмента:

  1. анализу садржаја архивске грађе о „Шкозоришта“ и „Школигрице“ као референтних партиципативних програма намењених деци предшколског узраста („Школигрица“) односно деци школског узраста („Шкозориште“)
  2. електронску анкету „Сећања на одрастање у Београду“ која је обухватила некадашње полазнике „Шкозоришта“ и „Школигрице“, али и оне који их нису похађали, али јесу одрастали у Београду
  3. интервјуе са некадашњим полазницима „Шкозоришта“ и „Школигрице“

О реализацији активности прочитајте овде.

Латиничну верзију студије могуће је преузети овде.

Шта је било привлачно? Шта се научило? Шта је корисно и данас? Зашто је културна партиципација важна за децу? Погледајте филм

Истраживачи: Биљана Јокић и Маша Вукановић

Календар

Нема резултата.

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

Књижевни конкурс НОВИЦА ТАДИЋ

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве