Идентитети жене у савременом визуелном стваралаштву

Истраживање „Идентитети жене у савременом визуелном стваралаштву“ (2021/22. година) део је двогодишњег регионалног и међународног уметничког пројекта Rise of woman in culture in Western Balkan посвећеног улози и значају жене у обликовању културне и друштвене стварности.

Истраживање „Идентитети жене у савременом визуелном стваралаштву“ (2021/22. година) део је двогодишњег регионалног и међународног уметничког пројекта Rise of woman in culture in Western Balkan посвећеног улози и значају жене у обликовању културне и друштвене стварности. Идејна ауторка пројекта је Биљана Јотић, историчарка уметности, независна кустоскиња и активна предузетница у култури. Ауторски концепт је формиран на окупљању савремених уметница, кустоскиња, активних предузетница у региону, а потом је проширен и на друге европске земље. Фокусиран је на женско стваралаштво, тј. област визуелних уметности кроз стратегију ширења сарадње и размене знања различитих представница културног сектора. Пројекат је комплексан и састављен је из више сегмената, а један чини истраживање – квантитативно и квалитативно, које је обављено у Заводу за проучавање културног развитка.

Предмет истраживања

Предмет истраживања су идентитети жене који се откривају у савременом стваралаштву младих визуелних уметница (од 22. до 45. година) и кустоским праксама кустоскиња институционалног и ванинституционалног сектора, и то у пет земаља региона: Република Србија, Република Хрватска, Република Словенија, Република Црна Гора и Република Северна Македонија.

Циљеви истраживања

Општи циљ истраживања је испитивање идентитетâ и положаја жена стваралаца у реалном друштвено-културном контексту, у којем живе и раде – из угла самих уметница, као и кустоскиња.

Специфични циљеви су:

 • испитивање искустава и ставова слободних визуелних уметница и кустоскиња институционалног и ванинституционалног сектора на тему видљивости и присуства жена као стваралаца;
 • мапирање проблема и изазова са којима се оне суочавају везано за продукцију и презентацију њиховог стваралаштва, као и за генерисање прихода;
 • испитивање односа институционалног и ванинституционалног сектора у области визуелних уметности;
 • мапирање (не)присуства феминистичких теорија у кустоским праксама, као и новим уметничким праксама.

Активности (фебруар 2021–фебруар 2022):

 • припрема истраживања и презентација на координационом састанку;
 • израда узорка и нацрта инструмента истраживања;
 • израда оn line анкете за уметнице;
 • спровођење оn line анкете за уметнице;
 • израда инструмента/водича за усмерени индивидуални интервју са кустоскињама (ван)институционалног сектора;
 • организовање и реализација интервјуа са кустоскињама;
 • контрола и унос података оn line анкете у базу података;
 • статистичка обрада добијених података из оn line анкете (квантитативна анализа);
 • израда транскрипта реализованих интервјуа;
 • анализа добијених података из интервјуа (квалитативна анализа);
 • израда финалног извештаја;
 • писање препорука о побољшању услова рада визуелних уметница и кустоскиња ванинституционалног сектора (Policy of recommendation);
 • дистрибуција финалног извештаја на мејл адресе установа културе, министарстава културе, културних организација, доносилаца одлука, медија и др., у свих пет земаља региона.

Руководилац истраживања у Заводу: мр Драгана Мартиновић
Стручни сарадник на истраживању у Заводу: др Слободан Мрђа
Спољна стручна сарадница на истраживању: др Емилија Радибратовић

Публикација „Идентитети жене у савременом визуелном стваралаштву”

 

 

 

Календар

Нема резултата.

е-Култура

Часопис Култура

UNESCO фонд за културну разноликост

Књижевни конкурс НОВИЦА ТАДИЋ

ГЕО СРБИЈА

Последње објаве